Hur kommer jag ur mitt medberoende?

När jag ser tillbaka på mitt liv (är idag 38 år) och mina tidigare förhållanden inser jag att dessa män har på ett eller annat sätt haft destruktiva beteenden. Tre av de har dessutom begått självmord dock flera år efter våra förhållanden. Mannen jag lever med idag är troligen sexmissbrukare.

När jag är singel mår jag väldigt bra, jag gör de saker som jag tycker om att göra. Behöver inte visa hänsyn eller tänka på någon annan än mig och mina barn, underbart. Jag sätter mig själv och mina barn då i första hand, men när jag lever i ett förhållande avstår jag sådant som jag tycker om att göra, exempelvis träna. Orsaken till det är, tror jag, att jag inte vill vara någon till lags. Mina behov är inte så viktiga, anser jag nog. (Vet nog egentligen inte varför jag agerar som jag gör.)

Jag vill komma ifrån mitt medberoende och leva med en "normal" man utan ett destruktivt beteende, men vet inte hur jag ska gå tillväga!


Staffan Carazo svarar:

Tack för din fråga. Det är inte någon ovanlig bild du beskriver. Det är ofta så att man upprepar livsmönster på ett sådant vis att man omedvetet dras till en viss sorts personer som på ett eller annat sätt passar in i tidigare relationer man haft.

Det är inte ett problem om man haft tillräckligt bra och hälsosamma relationer. Men om man haft mindre bra relationer så blir det förstås ett problem.

En "positiv" aspekt av denna upprepning kan vara att man försöker lösa något man inte tidigare lyckats med. En negativ aspekt är att man kanske inte klarar av det.

Jag förstår att du vill bryta ditt negativa mönster av relationer till män med destruktiva beteenden och finna en ”normal” man. Det är förstås svårt att göra när man inte förstår varför man agerar som man gör. Det finns säkert en viss logik i ditt agerande som du själv inte är klar över. Varför du dras till just dessa män.

I en terapeutisk relation med en analytiskt inriktad psykolog kan du tala om dina tidigare relationer och vilka mönster du kan se från din barndom och uppväxt. Det är svårt att ändra på något man inte själv förstår. Ju bättre du förstår och kan se samband desto mer tillgängliga blir dina (hittills omedvetna) val för dig. Dina val blir då möjliga att förändra och du kan få mer kontroll över ditt liv.

Man brukar säga att "kaka söker maka". Genom att förändra dig själv och bli t.ex. mer självständig kommer du enligt samma talesätt/visdom också att söka dig till människor som också utvecklat en sådan självständighet. Det vill säga personer som är allt för självständiga för att hamna i självdestruktiva beteenden.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,