Lindra svartsjuka?

Jag känner att mitt liv, och framförallt mina kärleksrelationer, blir kraftigt lidande av att jag är svartsjuk.

Så länge jag var utan tjej (senaste åren) tänkte jag inte på det. Men nu har jag träffat en tjej sedan sex månader inser jag att svartsjukan är näst intill outhärdlig.

Har pratat mycket med en närstående som jag litar på och vi håller kontakt varje vecka för att jag ska prata av mig. Men jag känner nästan att problemet blir värre.

Häromnatten vaknade jag upp av svartsjukemardrömmar. Känner egentligen inte att jag har fog för någon svartsjuka alls.

Kan man få hjälp med detta?


Philip Weiss svarar:

Du beskriver en mycket stark känsla som är näst intill outhärdlig. Du skriver vidare att du inte har fog för din känsla. Känslan är egentligen inte realistisk, men infinner sig ändå i kärleksrelationer. I spannet mellan den starka svartsjukan och vissheten om att du egentligen inte har någon anledning att vara svartsjuk finns också goda förutsättningar att komma tillrätta med ditt problem som upprepar sig i kärleksrelationer.

För att en psykolog skall kunna hjälpa dig så behöver psykologen veta mer om din bakgrund. Vidare behöver psykologen få veta vad du gör när svartsjukan kommer över dig. Eftersom jag varken har bakgrundsinformation eller vet vad du gör när du blir svartsjuk så blir mitt svar mer generellt. Jag hoppas att du ändå skall få hjälp av det jag skriver.

Utifrån min erfarenhet så handlar svartsjuka ofta om en rädsla för att mista den person som man blir svartsjuk på. Svartsjukan kan också åtföljas av sviktande självkänsla, alltså att man tänker att man inte duger till för den andre som därför är mer intresserad av andra. I fantasin ser man framför sig att ens partner kommer att överge mig för någon som är "bättre" än vad jag är. Det värsta är att om svartsjukan blir så stark så kan det bli en självuppfyllande process, alltså att ens beteenden leder till att ens partner inte står ut.

Är inte svartsjuka också en bra känsla? Jovisst, på rimlig nivå. Man brukar säga att lite svartsjuka är en kvittens på att ens partner betyder mycket för en utöver den kärlek och omsorg man känner för den man älskar.

Som psykolog skulle jag som jag beskrev ovan behöva veta mer om din bakgrund. Alltså vad kan det finnas för relationserfarenheter eller situationer och erfarenheter som triggar dig så i kärleksrelationer. Att se hur det förflutna påverkar nuet är ofta till god hjälp. Det underlättar att hålla isär det som händer nu från minnen och starka känslor från det förgångna. Som barn lär vi oss relationsmönster och känslomässiga reaktioner. Dessa kan aktiveras i vuxenlivet och göra att vi reagerar orealistiskt.

Det som också är viktigt att få kunskap om är vad du gör när du blir svartsjuk. Alltså vilka beteenden du gör. Med beteenden menar jag vad du tänker, säger och faktiskt gör. Min erfarenhet är att de flesta människor så lång det är möjligt försöker minimera och undvika olustkänslor vare sig det handlar om svartsjuka, ångest, rädsla eller smärta. Detta att man försöker undvika svåra känslor innebär att man gör beteenden som på kort sikt skall leda till och oftast också leder till att olustkänslan minskar. Men i ett mer långsiktigt perspektiv så blir konsekvensen precis tvärt om. Man vidmakthåller och förstärker den svåra känslan.

De klienter jag träffat med svår svartsjuka har beteendemässigt försökt kontrollera sin partner så mycket som möjligt i syfte att antingen få rätt i sin svartsjuka eller tvärt om minska svartsjukan. Det kan då vara beteenden som att kolla sin partners mobil, mail, dagbok, vem talar hon med på fester och i vissa fall följa efter sin partner.

Nu till frågan om hur man kan komma tillrätta med svartsjukan? Du vet att din svartsjuka är ogrundad. Om det är så att du försöker ta kontroll över svartsjukan genom att göra beteenden som tex. ha koll på din partner så skall du helt sluta med detta. Tanken är att du skall utsätta dig för (exponera dig för känslan) svartsjukan utan att göra dina s.k. undvikandebeteenden. Undvikandebeteenden som tex. kontrollerande i handling och i tanke.

Syftet med att sluta handla och tänka på det sättet är att man ska vänja sig vid den starka känslan av svartsjuka. Efterhand minskar känslan i styrka eftersom man nu inte agerar på den.

Försök på egen hand som jag har beskrivit. Om det inte fungerar eller om du vill ha professionell hjälp så vill jag i första hand rekommendera dig att du vänder dig till en legitimerad KBT-terapeut för att få "hands on" hjälp. Jag kan också tänka mig att en terapeut som arbetar utifrån ett relationellt/psykodynamiskt perspektiv kan hjälpa dig att se hur din bakgrund hänger ihop med din svartsjuka i kärleksrelationer.

Hälsningar