Min svägerska kväver oss med sin hjälplöshet

Min svägerska blev änka för 2 år sedan med två små barn. Min man och jag +4syskon med respektive har hjälpt henne med flytt och barnvakt och allt som behövs efter en tragisk händelse. Resultatet blev att hon krävde mer och mer. När vi började begränsa hjälpen tog hon avstånd från oss. Hon sprider rykte om oss att vi inte vil hjälpa henne längre. Resultatet har blivit att andra ställer upp och tycker synd att hon har så hemska släktingar. Vad gör man? Hon vill inte se det som att hon utnyttjar oss. Men hon kväver oss med sin hjälplöshet. Som det är nu kan vi inte umgås.


Staffan Carazo svarar:

Tack för din fråga. Du beskriver en situation som består av flera delar. Det kan vara ett sätt att närma sig frågan att ”plocka isär” delarna för att se närmare på dem.

1. En viktig del du beskriver består i att din svägerska är känslomässigt belastad. Det blir lätt svårigheter och missförstånd när man befinner sig i sådana omständigheter. När man är pressad krymper ens värld och man blir lätt ”egocentrisk”. Det är en naturlig reaktion. Man har fått större behov att tillfredsställda än man har ”överskott” att ge tillbaka av. Det blir lätt så att man tar allt man kan få när man blir erbjuden stöd och hjälp...med risk för att givaren också hamnar i ett ”underskott”. Det är där du befinner dig. I en situation av underskott..

2. En annan del handlar om att sätta gränser. Det är svårt att säga ”nej” men ibland är det nödvändigt. Den som känner sig trängd och i behov av hjälp (som din väninna) blir glad för ett ”ja”, men det blir svårare (än normalt) att få ett ”nej”. Det leder också lätt till skuld hos den som skulle vilja hjälpa, men inte kan eller orkar pga bristande resurser/överskott. Ibland kan det vara svårt för den behövande att förstå sin motpart som resultat av sin ”egocentriska” position.

3. En tredje del handlar om din upplevelse att svägerskan utnyttjar er. Den känslan är resultatet av den första delen vi tittade närmare på. Nämligen att du hamnat i ett underskott. Du beskriver att du känner dig kvävd och inte kan umgås med svägerskan. Det är naturligt att du behöver sätta gränser för ditt välbefinnande skull, men det leder förmodligen också till skuldkänslor?

Din svägerskas svårigheter att acceptera ditt gränssättande går förmodligen över i takt med att hon vänjer sig och hennes situation blir stabilare. Din upplevelse att hon sprider rykten förstärks förmodligen av din besvikelse och hjälplöshet (underskott). De flesta personer har dock förståelse för att andra inte kan/orkar ställa upp mer än normalt. Det är något de flesta kan känna igen sig i.

Att ”plocka isär” din berättelse/fråga på det sätt vi här gjort har visserligen inte förändrat situationen, men förhoppningsvis har det blivit mindre nödvändigt att förändra den. Jag hoppas i vilket fall att det kan hjälpa dig att skapa förståelse och distans till situationen.

Med vänliga hälsningar,