Antisociala drag

Jag är en kille som läser psykologi B på gymnasiet och vi går igenom olika personlighetsstörningar just nu och en av de som jag känner igen mig mycket i är den Antisociala. Jag kollade upp det och tydligen så är det få som uppvisar alla *symptomen*.

Jag uppvisar inte alla men ca hälften. Jag känner nästan ingen skam eller ånger efter jag tex har kopierat ett skolarbete från en kompis utan jag fokuserar bara på att ingen ska få reda på det. Jag har också mycket svårt att känna empati, när mina föräldrar höll på att skilja sig så kände jag absolut ingenting alls och det tror jag inte är särskilt normalt..

Men min fråga är kommer dessa Antisociala drag att förvärras tror du? Just nu tycker jag inte att dom nödvändigtvis är negativa men blir det värre så kan det nog bli så.


Ingrid Gråberg svarar:

När man läser en diagnosmanual kan man känna igen sig själv lite varstans, utan att det för den skull betyder att man uppfyller kriterierna för diagnoserna. Vi kan nog alla uppvisa vissa personlighetsdrag eller beteenden som motsvarar ett diagnoskriterium.

Nu tycker du att flera symtom, tillhörande en och samma diagnos, stämmer in på dig och om du har rätt i dina observationer så kanske man kan tala om att du i nuläget uppvisar en del ”Antisociala drag”. Men steget därifrån till en personlighetsstörning är långt.

En personlighetsstörning innebär ”Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö.”

Om dina ”symtom” kommer att bli mer omfattande med tiden eller om de kommer att minska, eller helt försvinna, är omöjligt för mig att svara på. Å ena sidan framkommer det i ditt brev att du inte känner någon skam eller ånger när du fuskat i skolan. Å andra sidan verkar du bekymrad över den uteblivna skamkänslan och det faktum att du inte blev känslomässigt berörd när dina föräldrar skulle separera. Det jag funderar över är hur ditt känsloliv ser ut i övrigt. Blir du lätt kär, genuint glad, ledsen, arg…? Är du impulsiv? Lättkränkt?

Sedan undrar jag hur ditt fuskande ser ut. Planerar du redan från start att, av bekvämlighetsskäl, kopiera andras skolarbeten eller gör du det när det uppstår en ”krissituation”? Det vill säga tar du till fusk när du märker att du håller på att missa en deadline till exempel?

Slutligen undrar jag vad du tänker att förvärrade antisociala drag ska leda till. Vilka negativa konsekvenser funderar du kring? Är du rädd för att utvecklas till en människa som du själv inte tycker om eller rädd för att andra ska ta avstånd ifrån dig? Är du rädd för att du ska göra saker du inte vill eller rädd för att bli upptäckt och bestraffad?

Som du märker blev det fler frågor än svar från min sida. Det beror på att syftet med dina handlingar och orsaken till att du skriver hit, samt din förmåga att identifiera känslor har stor betydelse för hur man kan tänka kring ditt fungerande.

Kanske är du inte så himla mycket annorlunda än dina kompisar. Men om du uppfattar dig som påtagligt annorlunda och vill fundera vidare kring detta kan det vara idé att fundera tillsammans med någon. I många kommuner finns det idag ”Unga Vuxna-mottagningar” som hör till psykiatrin och dit man lätt kan få komma och prata med en behandlare.

En sista kommentar bara; om du är rädd för att bli kriminell vill jag påminna om att man alltid har ett fritt val, man väljer själv sina handlingar.

Vänlig hälsning,