Hur vet jag om en psykolog eller psykiatriker är bra?

Jag går på KBT-psykoterapi sedan flera månader sedan. Jag har lärt mig kunskaper om vad terapin går ut på och hur kan jag tillämpa dessa kunskaper, metoder och tekniker som ett verktyg för att kunna möta bland annat ångest och negativa känslor. Mitt samarbete med min psykiatriker är ganska bra eller jag anser att det fungerar bra.

Men jag tycker att och känner ändå att det går så trögt och trots att jag har varit på terapi i nästan sju månader med varje eller varannan veckas samtal, så känner jag mig ibland besviken. Hur kan jag utvärdera om den person jag talar med eller min psykiatriker verkligen är bra? Hur kan jag veta kvaliteten på terapin?


Ingrid Gråberg svarar:

Hur vet man om en psykiater, psykolog eller psykoterapeut är bra? Hur kan man bedöma kvalitén på terapin? Det är synnerligen viktiga frågor du ställer, men de är inte helt lätta att besvara.

En legitimation borgar för att läkaren/psykologen/psykoterapeuten har en omfattande utbildning av hög kvalité. Legitimationen ger dig även en trygghet i och med att du har möjlighet att anmäla legitimationsinnehavaren till Socialstyrelsen om du anser dig vara felbehandlad.

Att behandlaren har en gedigen utbildning och en legitimation är en bra förutsättning, men tyvärr ingen garanti för att just du ska få optimal hjälp med just de aktuella problemen. Precis som i alla yrkesgrupper finns det mer eller mindre skickliga psykoterapeuter, och det går inte att komma ifrån att det är viktigare att personkemin stämmer när man träffar en psykiatriker eller psykolog än när man behöver bli opererad av en kirurg (eller få avloppsrören rensade av en rörmokare). Det är med andra ord inte ens säkert att en psykoterapeut som generellt är omvittnat duktig och omtyckt passar just dig.

Även om inga garantier finns så är det naturligtvis bra att välja sin behandlare med omsorg, men om man inte uppnår snabba och tydliga förbättringar, hur ska man då veta om det beror på att terapeuten är dålig eller om det beror på att man själv inte satsat fullt ut under och mellan sessionerna, eller om det faktiskt beror på att det inte är rimligt att förvänta sig snabba resultat utifrån symtombild och livssituation?

Eftersom terapi inte fungerar som en tvättinrättning där du kan lämna in din smutsiga byk och hämta ut kläderna rena och strukna, utan kräver ett aktivt deltagande från din sida, så är det inte alltid så lätt att veta vad som beror på vad. Ett bra sätt för dig att utvärdera kvalitén på terapin är att ta upp frågan med din behandlare. Berätta att du känner dig besviken över att ni inte kommit längre än ni gjort på den här tiden. En bra terapeut tar dina känslor och tankar på allvar. Tillsammans kan ni titta tillbaka på vad ni gjort och hur de olika insatserna har påverkat ditt fungerande och mående så här långt. Kanhända leder det till att ni reviderar den aktuella behandlingsplanen. Kanske upptäcker du att det faktiskt hänt en del under det senaste halvåret. Eller så kommer ni fram till att du behöver något annat, eller något mer, än det som terapeuten kan erbjuda.

Om er gemensamma utvärdering leder till att du känner dig förstådd och samtidigt förstår hur terapeuten tänker, då är ni nog på rätt väg. Det är inte så enkelt som att kvalitén på terapin kan mätas i hur man mår och fungerar efter ett visst antal gånger, eftersom det är många faktorer som spelar in, men ett sätt för dig att testa kvalitén är att uttrycka din besvikelse och dina tvivel, det vill säga ta initiativet till en gemensam utvärdering.

Vänlig hälsning,