Mental spärr leder till erektionsproblem

Jag är en kille på 20 år som har ett problem med tankegångar vid sex. Då fokus hamnar på att jag ska vara hård, som precis då jag ska penetrera till exempel händer det lätt att jag slaknar.

Problemen grundar sig i de första sexuella kontakter jag hade då jag var 16. Det var med min dåvarande flickvän och nervositeten gjorde att jag hade erektionsproblem vilket i kombination med att hon var osugen på penetrerande samlag gjorde att vi helt enkelt hade annat sex istället. Kan vara värt att tillägga att jag inte har några erektionsproblem vid övrigt sex utan enbart då det är fokus på att jag är hård.

Efter det år vi var tillsammans har jag inte haft speciellt många sexuella kontakter då jag elitsatsat på en idrott. De kontakter jag haft har blivit småjobbiga då tanken på mina gamla "misslyckanden" alltid har funnits i bakhuvudet. De gånger det inte funkat har jag skyllt på alkohol vilket har givit en negativ spiral.

Idag har jag nyligen träffat en tjej som jag gillar mycket och vi talar mycket öppet om sex och mina "problem" men likväl så kvarstår de emellanåt och då jag ska penetrera så slaknar jag helt enkelt. Vi har bra sex i övrigt och de gånger jag håller mig hård kommer vi båda som oftast.

Min fråga är hur jag ska vända tankarna, finns det några bra metoder och om jag kanske skulle tala med en psykolog? Vad kostar det i så fall?


Jörn Aasmundsen svarar:

Sexualiteten är för de flesta en viktig del av det att vara tillsammans. När det fungerar och känns bra, är det något som fördjupar och bekräftar relation. Däremot, när det av någon anledning inte fungerar som man önskar, blir det ett problem och en källa till oro.

Det problem du beskriver att du har, är något du inte är ensam om. Samtidigt uppfattar jag av det du skriver att du har mycket god insikt i hur erektionsproblemet yttrar sig, hur det har uppkommit samt hur du genom åren har försökt att hantera det i relation till tjejer. Insikt i sig är som oftast inte tillräckligt för att ändra på ett problem, men kan snarare beskrivas som det första viktiga steget mot en förändring.

När fokus hamnar på prestation och krav kring den egna förmågan, påverkas sexualiteten negativt. Tankar om att det ”måste bli bra” och oron för att det inte skall bli det gör att uppmärksamheten flyttas från det att njuta av sin partner till funderingar kring om det kommer att fungera för en själv.

Sexualitet handlar både om att ge och ta; att ge genom närvaro och lyhördhet för den andres behov, men också att ta för sig av sin partner. Som kille är det nog lätt att tänka att man ansvarar för att ”ge” sin tjej orgasm genom penetrerande samlag, tankar som just kan leda till att man mentalt låser sig.

Jag förstår att du är mycket angelägen om din relation och din tjej samt att du vill få bukt med ditt problem. Att du och din tjej kan prata om detta så öppet som ni verkar göra är väldigt positivt och kanske något av det viktigaste ni gemensamt kan göra för att åstadkomma en förändring. Om du känner att du kan beskriva vad som sker med dig i dessa stunder, hur du tänker samt på vilket sätt det påverkar dig, kommer förståelsen att öka ännu mer. Utöver detta är det ju viktigt att ni bevarar och utvecklar det ni har i sexualiteten och relationen som redan är bra. Och, som du själv beskriver, så finns det ju olika sätt att ha sex på.

När det gäller ytterligare sätt att ta sig an detta problem, beskriver du att erektionsproblem ”kvarstår emellanåt” och att de gånger som du håller dig hård, då kommer ni som oftast båda två. Min undran i samband med detta är: när du funderar på de gånger som det fungerar i relation till de gånger det inte gör det, finns det skillnader? Finns det skillnader i när på dygnet, på vilket humör du är på innan, om ni gör något särskilt då, använder kortare eller längre tid till förspel etc. Detta är ett sätt som du kan använda dig av för att medvetandegöra dig ytterligare kring det som sker när det blir på det ena eller det andra sättet.

Sedan är du också inne på att söka professionell hjälp för dina problem, något som givetvis är ett alternativ. Beroende på vart du bor, finns det flera möjligheter. Det första jag tänker på är ungdomsmottagningen i den kommun eller stad du bor. Du är ju 20 år, och vissa mottagningar i landet har det som max åldersgräns. Många har dock 25 år, så du får kolla hur det är där du bor. En hemsida för ungdomsmottagningarna i landet hittar du på www.umo.se.

En annan möjlighet, om du bor i Stockholm eller Malmö, är RFSU-kliniken. De vänder sig till personer över 20 år. Du kan läsa mer om deras verksamhet på www.rfsu.se. Utöver det finns givetvis också privatpraktiserande psykologer. Arvodet varierar, men ligger som oftast mellan 800 :- och 1000:- per session.

Avslutningsvis, jag hoppas att du tar med dig de positiva upplevelserna som du och din tjej har tillsammans i eran sexuella relation samt att ni kan bevara den öppenhet ni har gentemot varandra. Det kommer att vara en viktig del i det att åstadkomma en förändring.

Lycka till!