Hett temperament - behöver jag hjälp?

Hej, jag har alltid haft ett hett temperament, men på sista tiden har detta urartat. De senaste veckorna har jag börjat att bråka med min pojkvän över relativit löjliga saker, ibland finns det inte ens någon anledning, och jag blir så arg att det blir "svart" framför min ögon. Detta sker oftast när jag är berusad, och senast igår hade vi ett bråk, där jag sa elaka saker till honom bara i syfte att såra honom bara för jag kände att han inte ville träffa mig, vilket enligt honom är felaktigt och han förstår inte hur jag kan bli så arg.

Idag har jag enorma skuldkänslor och känner mig helt tom. Jag mår jätte dåligt, det känns som mina utbrott tar kraften ur mig, och jag skäms att prata med honom idag. Jag har lovat honom många gånger att jag ska "skärpa" mig och jag försöker verkligen (lyckas inte alltid) men sen när jag är full så kan jag inte kontrollera mig!

Jag mår jättedåligt över mitt betende och känner mig jätteelak, vilket skapar en enorm ångest. Borde jag söka hjälp eller finns det sätt att klara detta själv? Min första tanke är ju att sluta dricka men utbrott får jag även i nycktert tillstånd, har bara lite lättare att kontrollera vad jag säger och gör..


Jörn Aasmundsen svarar:

Temperament är ett ord som gärna används för att beskriva våra grundläggande, känslomässiga reaktionsmönster. Dessa reaktionsmönster är i stor uträckning medfödda och mer eller mindre bestående över tid. Dock är ilska och aggression, i motsättning till temperament, något som i mycket högre utsträckning påverkas av ens uppväxt och den sociala miljö man lever i.

Du beskriver att du alltid haft ett hett temperament, och jag undrar därför hur du har förhållit dig till detta tidigare – samt hur din omgivning har förhållit sig till dig i detta avseende. Har det varit accepterat i din familj att visa aggressivitet eller bad de dig att lägga band på dig?

Jag förstår av din fråga att du upplever att dina reaktioner i det sista inte står i proportion till det du och din pojkvän bråkar om. Oavsett vad som utlöser era konflikter, kan följande vara värt att fundera över: När vi blir väldigt arga och upprörda, handlar det inte så sällan om att vi på något sätt känner oss sårade eller kränkta. Det man bråkar om behöver dock inte vara den egentliga anledningen till att man känner som man gör, men ofta är ”småsaker” just det som utlöser konflikter som snarare handlar om hur man känner sig förstådd, respekterad och bekräftad i relationen.

Dock uppfattar jag av det du skriver att din ilska är som mest påtaglig och svårast att kontrollera när du är berusad. Anledningen till detta är med största sannolikhet att alkoholen påverkar din förmåga att behärska dig. Utöver detta påverkar alkohol vårt omdöme samt hur vi uppfattar och tolkar en viss situation.

Det är lätt att förstå att du mår dåligt och känner skuld gentemot din pojkvän i dessa konflikter som du själv verkar tycka ”spårar ur” för din egen del. Du beskriver dock inte hur han förhåller sig till dig i dessa situationer, något som hade varit intressant att veta. Beroende på vilket perspektiv man tar, kan det mest fruktbara båda vara att reflektera över hur du för egen del kan förhålla dig till dina egna känslomässiga reaktioner på ett annat sätt och i tillägg fundera på hur du och din pojkvän kommunicerar.

För att börja med det först, är det viktigt att du själv blir medveten om ditt eget aggressionsmönster. Finns det saker eller situationer som oftare utlöser en konflikt som den du beskriver i din fråga? Hur känns det för dig när du blir arg, vilka andra känslor finns än enbart upplevelsen av att det blir ”svart”? Vad är som oftast din omedelbara reaktion på dessa känslor, och vad händer med dig sedan?

Om du blir medveten om hur det känns och hur du reagerar i dessa situationer, kommer det sannolikt att bli mer möjligt för dig att välja andra strategier genom att du blir mer medveten om vad som styr och påverkar dina reaktioner. En av dessa faktorer är ju alkoholens negativa effekter, som du själv är inne på. Det kan också vara viktigt att parallellt med detta fundera på om det finns andra sätt än ilska att uttrycka känslor som exempelvis besvikelse eller brist på bekräftelse.

Sedan, när det gäller hur du och din pojkvän pratar och är mot varandra, kan det också vara viktigt att fundera på hur han bemöter dig. Vad känner han när du blir så arg och hur uttrycker han det han känner? Att bli medveten om hur man reagerar på olika känslor samt också försöka hantera dessa känslor annorlunda är något som ofta är svårt och därför sannolikt kommer att kräva en hel del av dig. Ibland kan det därför vara lättare att söka hjälp, exempelvis hos en legitimerad psykolog.

Jag önskar dig lycka till!