Problem med magen

Jag har under ett par års tid haft problem med magen och fått diagnos IBS. Jag är säker på att det var stress i mitt liv och på jobb som en gång utlöste mina magproblem som jag nu får leva med. Detta påverkar både mitt sociala liv och min karriär negativt eftersom jag ligger hemma med jämna mellanrum och mår dåligt.

Mitt nya problem är att jag misstänker att jag utvecklat psykiska problem och jag vet inte längre om det är min mage som mår dåligt av sig själv eller om det är min hjärna som orsakar mina problem med magen.

Tex. om jag ska resa någonstans oroar jag mig för detta väldigt länge innan och ibland utlöser det små panikattacker och stark ångest när jag ska iväg eller är på väg. Symptomen är ofta att jag fryser, får ont i axlar och rygg, illamående, behov av att gå på toa, magont, yrsel, trötthet, klump i halsen och att jag inte kan äta och ibland också att det kan vara svårt att andas. Jag försöker verkligen vara social och inte isolera mig men känns som att jag håller på att tappa kontrollen över vad jag vill och kan göra.

Jag kan inte ligga för länge i sängen på morgonen tex för då oroar jag mig för allt som går att oroa sig för och förstör hela min dag.

Kan jag ha fått ångest eller blivit deprimerad av IBS'en? Bör jag kontakta psykolog eller kommer de bara att skicka hem mig?


Ingrid Gråberg svarar:

IBS (Irritable Bowel Syndrome) är ett samlingsnamn på magproblem, såsom diarréer och förstoppningar, med en oklar orsaksbakgrund. I ditt fall misstänker du själv att stress kan ha varit en utlösande faktor och det är inte orimligt att tänka sig att psykologiska faktorer spelar en viss roll redan i inledningsskedet.

Att en krånglande mage på längre sikt kommer att inkludera psykologiska komponenter är något man kan utgå ifrån. Smärta och/eller diarréer kommer ofrånkomligen leda till att man tänker mycket på vad och när man äter och var närmaste toalett finns. Risken är stor att man börjar undvika aktiviteter utanför hemmet, eller åtminstone aktiviteter där det kan vara långt till en toalett, och att man ägnar mer och mer tid åt att oroa sig för kommande magproblem och dess tänkbara konsekvenser.

Alla som någon gång varit riktigt nervösa (i princip alla människor alltså) vet att nervositeten kan få fart på tarmarna. Med det inte sagt att oro eller stress är en direkt orsak till IBS, men oro och stress kan nog många gånger förvärra och förlänga problemen.

Du undrar om det är magen som ”mår dåligt av sig själv” eller om det är din hjärna som orsakar problemen. Jag tänker att det inte behöver vara antingen eller. Det är heller inte bara dina tankar som påverkar magens funktion, utan dina tankar och känslor påverkas i lika hög grad av hur magen fungerar. Inte sällan blir det en ond cirkel av oro och magproblem. Om sedan oron leder till omfattande undvikandebeteenden eller till att sociala aktiviteter förknippas med illamående, magont, yrsel och smärta, då har livskvalitén försämrats avsevärt och en försämrad livskvalité gör ingen människa glad.

Symtom på ångest och depression är inte alls ovanliga hos patienter med IBS och eftersom sjukdomssymtomen kan förvärras av stress och oro, så borde det vara en självklarhet att alla patienter med den här typen av problem får träffa en psykolog. Man kan både behöva hjälp med att se över sin livssituation generellt och att mer specifikt leta efter samband mellan olika symtom, tankar och känslor.

I första hand tycker jag att du ska prata med din läkare och be om remiss till en psykolog. Har inte vårdcentralen/sjukhuset en psykolog knuten till sig får remissen ställas till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Andra alternativ är att anlita en privatpraktiserande psykolog eller söka på internet efter pågående/kommande forskningsstudier (sök på ”forskningsstudie och IBS”).

Med vänlig hälsning,