För känslig för nära relation?

Jag har ofta blivit beskriven som känslig, att jag inte tål lite gräl eller irriterade kommentarer. Själv upplever jag mig som väldigt snäll och med mycket tålamod, drar mig långt för att vara som jag tycker otrevlig eller irritabel. Har också så svårt att hantera när andra som står mig nära ter sig irriterade eller det blir gräl. Jag får väldigt svårt att hantera och bemöta det på ett bra sätt i mina nära relationer, främst mot min sambo. Jag blir orolig och lätt sårad. Tycker att situationen känns hotfull och jag klarar då inte av att diskutera grundproblemet konstruktivt.

Får lätt till gråt och tappar snabbt kontrollen över samtalet. Önskar i efterhand att jag haft is i magen, kanske bemött min sambos känslor osv. Men jag blir som ett skärrat djur och känner mig emotionellt otrygg med min partner helt i onödan ett par dagar efter. Som att jag inte helt kan lita på min sambo igen. Får tankar om att avsluta relationen, gärna så snabbt som möjligt innan jag bli mer ledsen. Stänger ibland av helt och kan inte ens svara på tilltal då jag bara vill gråta. Vill ha en relation där lite fartgupp är tillåtet och allt inte alltid är perfekt men känns nästan som jag inte mäktar med det? Kan man få hjälp för sånt? Vad kan jag göra själv?


Psykolog Sofia Viotti svarar:

Det låter väldigt jobbigt för dig, det du beskriver, och precis som du säger så blir det svårt att ha välfungerande relationer med ett sådant mönster. Irritation och ilska är normala känslor som behöver få finnas dagligen i sig själv och i relationer. De som inte kan hantera sin egen ilska tenderar att antingen som du stänga av, bli ledsna istället eller dra sig undan. Andra agerar istället ut ilskan genom att till exempel skrika, kasta saker eller bli fysiskt aggressiva. Det är ett vanligt problem att vara konflikträdd, men det låter som att känslorna av obehag blir väldigt starka hos dig och även sitter i länge.

Eftersom du i din text inte beskriver din sambos beteende så behöver jag utgå ifrån några olika scenarios i mina svar. Du får ta till dig av det som stämmer in på din situation.

För det första vill jag bara försäkra mig om att det inte är så att din sambo verkligen hotar dig på något vis? För om han hotar dig fysiskt eller psykiskt så är din reaktion att känna dig hotad helt adekvat och du behöver tänka på att skydda dig själv.

Agerar din sambo ut sin ilska på något vis? Skriker, höjer rösten lätt, kastar saker? I så har även han problem med sin ilska. Har du i sådana fall talat om för honom hur du upplever det? Är han förstående till din reaktion? Ser han att han är en del av problemet och vill jobba med det? I detta scenario kan ni ta hjälp av en parterapeut eller familjeterapeut för att hantera det som händer mellan er.

Men eftersom du beskriver att detta är ett återkommande problem hos dig i relationer till andra så tänker jag att konflikträdslan är ett mönster som finns i dig. Kanske är det detta som är hela problemet, eller så är det detta i kombination med någon av ovanstående scenarios. Det låter som att du blir oerhört ångestfylld när andra är irriterade. Ibland så kraftigt att du inte ens kan svara på tilltal. Det händer oss människor när vi blir extremt stressade. Hjärnans hotsystem går på högvarv och funktioner i hjärnan som vi i vanliga fall använder för att tänka slås tillfälligt ut.

Det verkar som att det även är obehagligt för dig själv att vara i kontakt med din egen ilska då du beskriver dig själv som väldigt snäll och tålmodig. Men det är lika naturligt för oss människor att bli arga och irriterade som att vara glada, ledsna eller nyfikna. Så att du inte ”känner” känslan innebär bara att du har många automatiska strategier som håller den borta. Det kan vara strategier som att försöka vara till lags, bli självkritisk, grubbla eller undvika när någon är irriterad. 

Eftersom du reagerar så kraftigt så undrar jag lite om din historia. Har det funnits personer som varit hotfulla fysiskt eller psykiskt i din ursprungsfamilj? Har det varit mycket gräl? Har du minnen av att det inte varit okej för dig som barn att uttrycka dina känslor? De strategier vi idag har för att hantera våra känslor utvecklas ofta i tidiga relationer. Vi lär oss att anpassa oss efter de människor vi har runt oss när vi är barn för att säkra kärlek och skydd. Problemet blir bara att vi sedan har med oss samma väl intränade mönster upp i vuxen ålder och då börjar de ställa till stora problem för oss. 

Jag skulle rekommendera dig att kontakta en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut för att få hjälp med detta. För det är något som går att förändra, men det är väldigt svårt att göra på egen hand.

Lycka till