Kan inte sluta dra bort hår och ojämnheter i hud/hårbotten

 Jag är idag 22 år gammal, och har periodvis sedan ungefär 10-årsåldern haft problem med att jag inte kunnat låta mitt hår vara ifred.

Jag har alltid upplevt det som "lugnande" att antingen leka med en hårslinga eller rent av dra bort hår, och har inte kunnat upphöra med detta beteende trots att jag har fått kala fläckar och korta, fula testar på olika ställen av huvudet. Det var värre under tidiga tonåren, blev bättre ett par år i övre tonåren, men har nu blivit sämre igen i och med att jag varit under större akademisk press.

 Det som har tillkommit nu senaste halvåret är även ett slags "skin picking", då jag upplever det som en slags lättnad att pilla bort hudflagor från hårbotten och andra ojämnheter i huden. Jag har stött på termerna trichotillomani och dermatillomania nu alldeles nyligen på internet, och har tänkt att jag kan ha en mild grad av dessa.

Jag hade en kortare period av tvångstankar/beteenden/magiskt tänkande som flicka, men det gick över av sig självt efter samtal med nära och kära. Jag har en tendens att oroa mig men har aldrig haft ångest. Mitt problem har alltid varit direkt relaterat till att sitta ner och studera/läsa, och det har fungerat som något slags lugnande, men hindrar mig samtidigt från att fokusera helt och hållet. Jag är nu mycket orolig att mitt problem ska skjuta i höjden då jag ska studera utomlands vid ett prestigefyllt universitet.. Jag vill verkligen bryta detta beteende då det ofta gör ont och då jag känner mig ful och skamsen då jag dragit så mycket att det syns, trots att jag nu är vuxen och borde veta att det inte är lugnande utan snarare bidrar till mer stress.

 Jag vill verkligen inte fortsätta att göra såhär med mig själv hela livet. Min mamma har alltid sagt att jag helt enkelt måste bestämma mig för att sluta, men det har alltid blivit så att jag 'valt den tillfälliga lättnaden' och fallit tillbaka i samma mönster. Min fråga är, vad kan jag göra för att bryta detta? Och var kan jag få hjälp som jag har råd med?


Psykolog Liv Svirsky svarar:

Tack för ditt brev där du beskriver en problematik som inte alls är ovanlig men som kanske få känner till så det är bra att du tar upp den och ger oss chansen att belysa den. 

Trichotillomani innebär att man drar bort hårstrån från huvudet och/eller kroppen och att man gör det så mycket att det faktiskt påverkar ens liv. Det kan vara att man drar tills man, som du beskriver, får kala fläckar som man sedan försöker dölja eller som känns problematiska att visa upp men det kanske också vara att man upplever det som genant att utföra beteendet när andra ser. 

Dermattillomani är en liknande problematik men där man istället för hårstrån drar, plockar eller river bort bitar av huden. Plockandet kan förutom att det ger upphov till sår också leda till att såren blir infekterade. 

Många som lider av trichotillomani eller dermattillomani beskriver just det som du skriver, nämligen att de utför ryckandet/plockandet i vissa situationer. Det är också vanligt att problemen går i vågor och är värre under längre eller kortare perioder i livet. När man utför beteendet sker det ofta när man inte är fysiskt upptagen av annat, till exempel när man sitter på lektioner, gör läxor, tittar på TV, åker bil eller kollektivtrafik. Helt enkelt när händerna är lediga och tankarna på annat håll. 

De flesta med trichotillomani eller dermattillomani kan inte bestämma sig för att sluta även om de själva hemskt gärna vill, så den instruktionen brukar sällan räcka, problemet är helt enkelt svårare än så att komma åt. Däremot har en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas för Habit Reversal Training visat sig vara effektiv för många som drabbas. Kortfattat kan man säga att metoden går ut på att man först lär sig kartlägga och medvetandegöra när man utför beteendet och sen tränar in alternativa beteenden som gör att man inte plockar. 

Den som genomgår behandlingen behöver utföra en del eget arbete under terapins gång. Då problemen kan komma och gå i olika perioder av livet kan man också behöva vara beredd på att nya perioder kan komma även efter att man avslutat sin behandling. Då brukar man behöva återuppta de strategier man lärt sig i terapin igen. 

Om du vill ha Habit Reversal Training föreslår jag att du undersöker möjligheten att få behandlingen antingen via primärvården eller via psykiatrin där du bor. Om du är tydlig med ditt problem och eftersöker någon som har erfarenhet av att behandla de problemen med HRT bör du ganska snabbt kunna hamna rätt. Vill du hellre söka privat behandling kan du t ex leta efter en psykolog här på Psykologiguiden eller gå in på www.kbt.nu och söka en KBT-utbildad behandlare i din geografiska närhet. Lycka till!