Vår dotter kissar på golvet med flit

Jag och min man funderar över hur vi ska bemöta vår dotter 3,5 åriga dotter i konflikter.

Nyligen har hon börjat med att kissa med flit på golvet om hon inte får som hon vill. Exempel. Jag hade köpt Saft som vi skulle ha nästa dag på en utflykt. Hon hittade saften och ville ha den nu. Då hotar hon med att säga "Om jag inte får drickan genast kissar jag på mig." när hon inte får saften kissar hon med flit på golvet. Vissa dagar kan hon kissa på sig tre,fyra gånger med flit.

En annan konflikt samma dag var när hon skulle städa undan efter sig innan hon tog fram ett pussel. Hon hotade då med att hon skulle kissa på sig om inte jag plockade undan eller hjälpte till. Det var bara tre filtar att lägga in i ett öppet skåp så jag ville att hon skulle göra själv. Hon gör som hotat och sätter sig och kissar på golvet. Som vanligt fick hon torka upp kisset, tvätta av sig och sen ta bort filtarna, nu utan något tjafs.

Jag kan tillägga att hon har lärt sig hottekniken av mig. "om du hoppar i soffan igen får du inte välja film, får du inte godis m.m." hon har två syskon varav en har flera diagnoser. Hon har alltid varit före sina jämnåriga barn kognitivt, hon vill ha mycket uppmärksamhet och om vi inte hör henne direkt blir hon ledsen och säger att vi inte lyssnar på henne. Är detta något som kommer gå över, är det bara ett sätt hon testar för är att hantera konflikter eller bör vi ha andra funderingar?


Psykolog Liv Svirsky svarar:

Det låter som att ni har en besvärlig situation i er familj med många konflikter som tenderar att gå lite över styr. Att er dotter kissar på sig eller på golvet med flit kan ha flera olika orsaker och jag kan bara spekulera kring varför hon gör det och vad som kan göras åt det, så du får själv avgöra om de förslag jag ger är något du tror att ni har nytta av.

Att hon kissar på sig kan handla om att hon lärt sig att det är en sak hon kan göra för att till exempel markera sin vilja, få sin vilja igenom eller irritera er riktigt mycket. Vi människor, oavsett ålder, lär oss ganska snabbt att upprepa beteenden vars konsekvenser vi upplever som önskvärda. Man kan undra om just konsekvenserna din dotter får är så önskvärda men då är det viktigt att komma ihåg att det är en subjektiv värdering. I hennes fall är det kanske så att de konsekvenserna faktiskt har ett värde på kort sikt. Kanske leder det till att hon ibland får som hon vill, kanske ger det henne en känsla av kontroll över situationen eller kanske ger det henne något så enkelt men betydelsefullt som uppmärksamhet. Du skriver att hon önskar mycket uppmärksamhet och blir ledsen när hon inte tycker sig få det, så kanske är det en stark drivkraft även i de här situationerna. 

En annan sak som jag funderar på är när du skriver att er dotter är kognitivt tidig. Barn som är tidigt utvecklade på något område utsätts inte sällan för att omgivningen begär lite för mycket av dem även på områden där de inte är så tidiga. Omgivningen kan lätt ta miste och tror att barnet är mer kompetent än det egentligen är. För barnet blir upplevelsen att kraven är svåra att leva upp till vilket kan leda till negativa känslor. Kan det vara så i ert fall? När du skriver: ”Som vanligt fick hon torka upp kisset, tvätta av sig och sen ta bort filtarna, nu utan något tjafs” tänker jag att det är ganska mycket begärt av ett barn på 3,5 år och jag tror många skulle ha svårt att klara den uppgiften.

Du skriver också att din dotter lärt sig hottekniken av dig. Är det så att ni är flera i familjen som har ett hett temperament och agerar känslomässigt när ni blir arga? Blir du och din man ibland för stränga mot er dotter eller för arga på henne? Att man blir arg på sina barn är varken konstigt eller ovanligt, men ibland kan föräldrar uppleva att det blir lite för mycket av ilska och av sämre hanterande av de starka känslorna. 

Skulle ni själva behöva hjälp för att hitta bra strategier att bemöta och hantera barnens ageranden så att ni inte riskerar att själva agera på ett olyckligt sätt? I många kommuner erbjuds KOMET-programmet där föräldrar får lära sig strategier för att minska konflikter i hemmet. KOMET är en evidensbaserad metod som ger många värdefulla och effektiva verktyg att tillämpa i vardagen. Inledningsvis jobbar man med att stärka relationen mellan förälder och barm för att sen träna strategier att hantera och minska konflikter. Om du tror att det kan vara något för er så kontakta socialtjänsten där ni bor och hör vad de kan erbjuda.

Det sista jag vill kommentera utifrån ditt brev är att du skriver att ni har en äldre son med flera diagnoser. Utan att veta något om vilken hjälp han och ni får eller vilka problem han har i sin vardag så tänker jag att många familjer där ett eller flera barn har flera diagnoser lever under en ganska stark stress. Är det så för er? Behöver ni i så fall ytterligare hjälp för att avlasta er själva så att ni orkar med vardagen, familjelivet, jobb och de andra barnen?

Avslutningsvis tolkar jag din fråga som att du undrar om även er dotter kan ha någon underliggande problematik som är orsaken till att hon kissar på sig. Det är omöjligt för mig att svara på utifrån ett brev, men om den frågeställningen kvarstår så kanske ni ska vända er till barnpsykiatrin för en bedömning. Då kan ni beskriva situationen mer utförligt och de kan ta ställning till om det finns misstanke om något annat problem som eventuellt bör utredas vidare.

Vänligen