Jag drömmer att jag är otrogen

Jag är en 25-årig kvinna. Jag har världens bästa sambo, han är så rätt för mig och den jag vill gifta mig med i framtiden.

Men ändå har jag på senaste tiden vaknat upp och insett att jag har haft en dröm om att jag har varit otrogen mot honom. Senaste gången det hände hade jag drömt att jag hade sex med mitt ex och jag drömde till och med om hur jag försökte dölja det för min sambo. Jag har absolut inga känslor för mitt ex. Andra gånger har jag drömt att jag varit otrogen med främmande personer eller personer jag haft engångsligg med. När jag vaknar är jag fylld av skuldkänslor och skam.

Borde jag berätta om detta för min sambo? Och kan det här vara ett dåligt tecken? Jag är rädd för att jag ska vara otrogen på riktigt, eftersom jag vet hur mycket det skulle såra min sambo. Jag vill naturligtvis inte det, men är rädd att jag inte ska kunna kontrollera mig och råka vara otrogen. Hur hanterar jag detta? Går ständigt runt med skuldkänslor och en rädsla att detta ska hända på riktigt.


Psykolog Jenny Klefbom svarar:

Genom tiderna har det funnits olika teorier kring vad drömmar kan stå för och betyda. Alla har vi hört talas om ”sanndrömmar” som ansetts kunna förutspå saker som ska hända i framtiden. Går vi till Freud, psykoanalysens upphovsman, så menade han att våra drömmar hade mycket att tala om för oss om våra inre psykiska konflikter. Han menade dock att drömmarna var symboliska och måste tolkas innan man kunde förstå dem. I terapier ägnade man sig åt att försöka dechiffrera drömmars innebörd och dolda budskap. Modern forskning visar att det inte finns någon sådan rak koppling mellan dröminnehåll och verkligheten.

Just Freud lade också stor vikt vid drömmars sexuella innehåll, och tolkade ibland helt vardagliga saker som sexuellt laddade. I ditt fall är det tvärtom. Dina drömmar har ju faktiskt sexuellt innehåll, och jag uppfattar det som att du tolkar dem som uttryck för dolda, för dig omedvetna, önskningar. Jag skulle vilja fråga dig om du tänker på samma sätt om alla drömmar. Absurda eller obehagliga drömmar har vi alla ibland, men är din omedelbara reaktion på alla drömmar: ”tänk om det här händer i verkligheten”?

En jobbig sak är att vi har svårt att styra över våra drömmar. Det är inte minst störande för den som ofta drömmer mardrömmar, vilket man också kan göra extra mycket under vissa perioder i livet. Varför vet man inte säkert, men många rapporterar om att de har mycket livfulla drömmar exempelvis när de är gravida eller då de tar vissa mediciner, och man kan alltså tänka sig att drömmandet kan ha en koppling till det kemiska system som styr våra kroppar och hjärnor. En annan förklaring skulle kunna vara att vi i själva verket alltid drömmer lika mycket, men att förändrade sömnmönster gör att vi kommer ihåg våra drömmar bättre under vissa perioder av livet.

Jag tror att en bra början för dig i hur du ska hantera dina drömmar är att förstå att det som händer i drömmar ofta är fullständigt verklighetsfrämmande och innehåller både absurda och helt obegripliga inslag. Och drömmarna behöver på inget vis spegla dina egna känslor eller tankar om saker. Nu för tiden är forskare ganska överens om att drömmar inte på något tydligt sätt uttrycker viktiga saker om den som drömmer, och att symboliken nog mer ligger i tolkarens hjärna än i själva drömmen. Snarare bygger drömmars innehåll på ett ganska osorterat innehåll av fragment av intryck och minnen. Visst färgas drömmar av det verkliga livet på så vis att det är lätt hänt att man drömmer en mardröm om man sett en skräckfilm precis innan man gick och lade sig. Och är man hungrig på kvällen så ökar det chansen att man drömmer om mat. Kanske att det just här finns en ledtråd att få kring dina drömmar, för visst är det så att man tenderar att drömma mer om sex om man har otillfredsställda sexuella behov. Dröminnehållet kan alltså bygga på rent kroppsliga signaler, men det betyder inte att signalerna har någon koppling till innehållet i drömmen.

Du undrar också över om du bör berätta om dina drömmar för din sambo. Jag vill då ställa motfrågan: Vad skulle syftet vara med det? Om din sambo är förstående så skulle det säkert inte vara något problem om du berättade om dina tokiga drömmar – men i så fall först när du själv fått distans till dem och ser dem för vad de är: fantasier som inte har någon koppling till verkligheten. Å andra sidan skulle nog många bli lite undrande, eller till och med sårade, om deras partner började redogöra för drömmar av det här slaget. Berättandet i sig skulle då kunna tas som ett tecken på att du faktiskt även när du är vaken går runt och tänker på sådana här saker och önskar få förlåtelse för det, eller så skulle det kunna upplevas som att du dumpar dina jobbiga känslor på din partner, i stället för att själv härbärgera dem. Fundera på saken innan du skrider till verket och berättar. Vems behov skulle berättandet fylla?

Ett annat, lite mer handfast råd, är att du i stället för att gräva ner dig ännu mer i dina tvångsmässiga skuldkänslor lägger din energi och kraft på din sambo. Tänk mer på er fina relation och vad du kan göra för att göra den ännu starkare och bättre. Om det till exempel är så att drömmarna är ett uttryck för att du skulle behöva få lite mer av sex och närhet, eller mer spänning och variation i sexlivet så kan du ju själv påverka saken. Troligtvis skulle sådana initiativ från din sida väcka mer positiva känslor hos din sambo än om han konfronterades med att du drömmer om att ha sex med andra. Känner du däremot, i vaket tillstånd, att ditt sexliv med din sambo är tillfredsställande så kan du lugnt bara sluta att lägga någon vikt vid drömmarna.

Vänligen