Lever fortfarande kvar i mitt förflutna

Jag har haft många jobbiga trauman i mitt liv, bla våldtäkter, mord vittne, psykisk misshandel osv.. . Detta är flera flera års edan men jag återgår ständigt i att leva kvar i detta.

Jag vill kunna uppleva nuet, ta vara på det. Eftersom jag anser mej må bra idag blir jag frustrerad o arg över att inte kunna gå vidare. Hur kan jag leva i dagen utan att falla tillbaka i tankar o berätta historier från förr till alla?


Liria Ortiz svarar:

Du berättar att du ständigt återkommer till dina traumatiska upplevelser. Du får ofta tankar på det som hänt dig och du vill berätta för andra. Låt mig först säga att traumatiska händelser sätter djupa spår och man kan ha ett stort behov under lång tid efter händelserna att berätta och bli lyssnad till. Ofta har det en läkande effekt samtidigt som det kommer en tid när man vill gå vidare, och där verkar du befinna dig nu.

Du kan prova att träna avslappningstekniker för att kunna fokusera mer på här och nu, som bland annat en teknik som heter Medveten närvaro (eng: Mindfullness). Det finns ett stort utbud av kurser och böcker i metoden.

Samtidigt förefaller det för mig som om du skulle behöva gå igenom en behandling med tanke på dina svåra upplevelser, och hur de fortfarande efter flera år upptar dig. Gärna en behandling där man går igenom det som hände samtidigt som man lär sig färdigheter för att förhålla sig till händelserna med större distans. Det förflutna kan vi inte påverka men däremot kan vi påverka det inflytande som den har på oss idag. Min rekommendation till dig är att du med tanke på de svåra händelser som inträffat i ditt liv söker professionell hjälp.

Varma hälsningar