Overklig känsla

Jag får en konstig overklig känsla i kroppen, som att jag inte är i min egen kropp. En väldigt obehaglig känsla där jag inte känner att jag har kontrollen och just att jag ser mig själv utifrån att jag vill bort, härifrån. Detta kan utlösa på möten, när jag känner mig instängd, när jag koncentrerar mig länge , stress, alkohol, om nån bredvid mig bråkar eller är stressad, om nån kör för fort bilen jag sitter i(då jag inte kör bilen) , när jag ska flyga( är EJ flygrädd utan känslan kommer precis innan jag ska flyga när man spänner fast bältet och flygplanet står på landningsbanan.

Ibland kan jag få denna känsla även i lugna stunder som till exempel vid ett möte, då vill jag bara springa därifrån.

Kan detta vara en typ av panikångest? Utbränd? Stress?

Hur lär jag mig hantera det eller kommer jag att lära mig leva med det?


Psykolog Sofia Viotti svarar:

Hej och tack för din fråga!

Du har alldeles rätt i att det du upplever är en typ av stark ångest/stressreaktion. Vår kropp och hjärna har vissa typiska reaktioner på det vi upplever stressande som är biologiskt lika för alla människor. Vissa reaktioner är mer aktiverande som att vi får högre puls och andas snabbare. De reaktionerna finns till för att vi ska agera snabbt på fara genom att fly eller gå till attack. Det kan handla om att lämna en farlig situation eller att bli aggressiv.

När en situation inte går att hantera på det viset på grund av att faran upplevs som för stor så reagerar kroppen istället med att frysa till vilket ibland benämns som att ”spela död”. I den reaktionen finns ett hopp om att det farliga ska försvinna om vi visar oss besegrade. Dessa biologiska reaktioner är utvecklade i en tid då faror bestod av vilda djur eller hotfulla människor, men hjärnan reagerar på liknande sätt när vi ställs inför andra typer av stressande situationer idag.

Den reaktionen du beskriver kallas för dissociation och är en form av ”spela död”-reaktionen. Din hjärna tar dig mentalt bort från det farliga. Du beskriver att reaktionen uppstår i vissa typiska situationer där du känner dig instängd eller i relation till andra människor som är stressade, irriterade.

Det du kan fråga dig själv är vad du tror det kommer ifrån. Har du erfarenheter från uppväxten av att vara fast i obehagliga situationer som du själv inte kunnat påverka? När vi reagerar med stark ångest på situationer som objektivt sätt är ofarliga så beror det på att vi någon gång lärt in att liknande situationer är farliga. Ofta handlar det om situationer tillsammans med våra föräldrar eller andra viktiga personer när vi växt upp.

Om man upprepade tillfällen har upplevt att det inte spelar någon roll vad man själv gör eller att till och med ens egna reaktioner av till exempel ilska eller missnöje har lett till aggression hos andra så lär vi in att istället frysa till eller dissociera. Din hjärna ”räddar” dig från obehaget genom att mentalt ta dig därifrån.

Problemet idag är dock att du blir sämre rustad att hantera situationen när din hjärna automatiskt tar dig därifrån. Så för att bli av med denna reaktion så skulle jag rekommendera dig att söka terapi hos en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Du kan då få hjälp att bearbeta gamla känslor med målet att sänka din ångestnivå och kunna reagera på ett mer hjälpsamt sätt i dessa situationer idag.

Lycka till