Hur blir jag kvitt mina mardrömmar som innehåller grovt våld?

Jag fyller 18 i år och har i flera år haft perioder av mardrömmar som hållit i sig i flera månader. Har tidigare gått hos BUP på grund av andra anledningar men mina mardrömmar berättade jag inte ingående om och de antogs hänga ihop med andra problem. 

Övriga problem är i stort sett borta, men mina mardrömmar har nu kommit tillbaka, och de är värre än någonsin. Jag vet inte hur specifik jag behöver bli för att det ska förstås, men de involverar grovt våld. Att jag är jagad, blir torterad, dödas, att min familj och vänner dödas (inte sällan att det visar sig att jag dödat dem - betoning på att det visar sig och att jag inser det under drömmens gång, jag gör det aldrig frivilligt). 

Ibland tvingas jag döda djur, för att de attackerar mig eller jag av annan anledning inte har något val, och ibland råkar jag skada djur illa. Jag ser hur dödandet går till, med alla detaljer. På senaste har jag haft enstaka drömmar med sexuella inslag (ej "bra/normalt" sex) som äcklar mig något kopiöst. Under hela drömmarna är jag skräckslagen och då det inte finns något sätt för mig att i drömmen inse att jag drömmer (urskilja orimliga detaljer, vilket jag kunnat göra i vanliga drömmar, även om jag inte har dessa längre) så vaknar jag och det känns som att jag varit med om det jag drömt. 

Det sker aldrig något övernaturligt, och även om det jag drömmer är orimligt så kan ju - enligt naturens lagar - mord och våld genomföras. Många detaljer från min tillvaro dyker upp och spär på verklighetskänslan. Då jag inte har en historia av övergrepp eller annat trauma förstår jag inte vad allt kommer ifrån, det finns liksom ingen händelse att komma över. Det finns nätter då jag vaknar flera gånger, ibland gråtandes och fortfarande lika panikslagen som i drömmen. En dag efter en särskilt hemsk dröm drar jag mig för att lägga mig. Jag grubblar ofta på vad jag upplevt i drömmar och känner att jag inte vill berätta för någon då det låter som att jag är sjuk i huvudet. 

Vad kan jag göra för att bli kvitt drömmarna? Finns det något att göra? Jag stämmer inte in på något av det jag kan läsa mig till vanligtvis orsakar mardrömmar.


Psykolog Marina Järvinen Katz svarar:

Vi  har ännu inte alla svar kring varför vi drömmer eller hur det går till. men vi vet utifrån experiment att människor som hindras att drömma drabbas av psykiska symtom såsom ångest och rentav psykotiska symtom. Drömmandet tycks alltså fylla en viktig neurofysiologisk funktion. 

En hypotes är att det är hjärnans och nervsystemets sätt att  bearbeta och arkivera intryck från vår vakna tid, ”rensa systemet”, slarvigt uttryckt. De flesta av våra drömmar minns vi inte, och en del människor säger att de aldrig drömmer men det betyder helt enkelt att de inte minns sina drömmar. För drömmer, det gör vi alla. Det vanliga är att vi lättast minns de drömmar vi drömmer strax innan uppvaknande, vilket också kan förklara varför vi ofta minns mardrömmar – i alla fall om de är så starka att vi vaknar mitt i dem.

Innehållet i drömmarna påverkas bland annat av våra minnen, händelser vi går igenom dagtid, vårt generella psykiska mående, av tankar och av sinnesintryck, men det är uppenbart att hjärnan oftast väver ihop dessa fragment till rena fantasier. Tidigare teorier varav Freuds drömtydning är bland de mer spridda i västerländsk kontext menar bland annat att drömmar var ett sätt att ge utlopp för hemliga önskemål som man inte tordes erkänna ens för sig själv dagtid. Modern drömforskning har dock övergett den hypotesen.

Det är vanligt att då och då drömma mardrömmar. Bland vuxna är det omkring 85 procent som rapporterar att de drömt en mardröm det senaste året, och mellan två till sex procent av den vuxna befolkningen har återkommande mardrömmar (någon gång i veckan) enligt amerikanska siffror. Viss forskning pekar på att människor med större ångestbenägenhet och stresskänslighet tenderar att drömma mardrömmar oftare. Det är inte så konstigt, givet att många berättar att de drömmer mardrömmar när de är stressade eller genomgår en påfrestande period i livet – det kan vara en tentaperiod eller en relationskris. 

En del forskare menar också att frekvent mardrömmande speglar en kreativitet hos personen (viket förstås inte är någon tröst när man vaknar kallsvettig och med panik!). 

Mardrömmar är vanliga hos personer som gått igenom traumatiska händelser men man kan alltså ha återkommande mardrömmar utan att ha råkat ut för något farligt eller traumatiskt. Även vissa läkemedel har mardrömmar som biverkning. En orsak till varför innehållet i drömmar, inklusive mardrömmar, kan vara så dramatiskt som du beskriver, tros helt enkelt vara att när vi sover har vi inte samma möjlighet att censurera och begränsa vad vi tänker på, därför får fantasierna fritt spelrum. 

Det betyder inte att de alltid speglar hemliga önskningar, snarare tvärtom – många beskriver att de drömmer mardrömmar om att det händer förskräckliga saker med deras nära och kära. Det är förstås extra stressande när det, som du beskriver i dina drömmar, är vi själva som är förövare. Men vi kan alltså inte vare sig kontrollera eller ta ansvar för innehållet i våra drömmar.

Hur påverkas vi då av mardrömmar? Mardrömmar i sig är förstås inte farliga i sig. Problemen vid frekventa mardrömmar är att sömnen blir störd och man kan bli besvärad även dagtid av att grubbla på eller oroa sig för vad man drömde om, eller så lägger man mycket tankemöda och energi på att försöka låta bli att tänka på mardrömmen. Detta får tyvärr ofta motsatt effekt, i enlighet med övningen ”tänk inte på en rosa elefant”. Man kanske skäms för innehållet i drömmen och tror att andra skulle tycka att man är konstig på något sätt. En del blir rädda för att gå och lägga sig av rädsla för att drömma igen, och så handlar alltmer om ens vakna tid om att undvika mardrömmarna.  I KBT-termer kan man kalla det förväntansoro och mardrömsfobi.

En KBT-metod att behandla återkommande mardrömmar är imagery rehearsal therapy (förkortat IRT, och betyder fritt översatt ’upprepning av bilder’) och bygger på en väl beprövad princip för fobibehandling, nämligen exponering. Det innebär att man systematiskt och kontrollerat tränar på att detaljerat anteckna och gå igenom mardrömmarna om och om igen tills de inte längre väcker så starkt obehag. Dessutom ingår att identifiera känslomässiga teman i drömmarna (t ex maktlöshet) och skriva ner alternativa, ”lyckligare” slut där man tar kontroll över skeendet innan det hemska sker i drömmen – gärna flera olika slut, ju mer fantasifulla, desto bättre. Detta scenario ska man läsa upp och föreställa sig en kort stund varje kväll innan sänggående under några veckors tid. Har man flera olika drömmar kan man göra samma sak med dessa. 

Utvärderingar av IRT visar lovande resultat. Förväntansoron minskar, en del rapporterar att de drömmer mardrömmar mer sällan, och obehaget mardrömmarna ger minskar vilket ger bättre sömn (lättare att somna om t ex). 

Samtidigt kan man behöva se igenom sömnhygienen så att man bäddar för en god sömn med t ex regelbunden fysisk aktivitet, nedvarvning, minskat alkohol- och koffeinintag eller liknande. Även regelbundna avslappningsövningar inför sänggåendet kan vara ett bra komplement.

Vänligen