7-åring med inlärningsproblem

Vår 7-åriga flicka uppvisar koncentrationssvårigheter i skolan, problem med arbetsminne samt att ta instruktioner i flera led. Vi har tillsammans med lärare begärt extra resurs som hjälp och stöd då hon behöver sitta ensam med vuxen istället för storgrupp.

Som förälder är jag oroad över hennes problem och undrar hur jag ska gå vidare ? Ska jag kontakta sjukvården för att undersöka henne och utesluta ev. fysiska fel tex i hjärnan, är det tecken på ADHD och vem ställer i så fall den diagnosen.


Ingrid Gråberg svarar:

Koncentrationssvårigheter upptäcks ofta i samband med skolstart, eftersom det då börjar ställas helt andra krav på barnet än det gjorts tidigare. Orsakerna till varför man har svårt att ta in instruktioner i flera led, och har svårt att fokusera på sitt när det finns mycket som händer runt omkring en, kan vara flera.

Om man ätit och sovit dåligt eller om man går runt och oroar sig för något, så kan koncentrationsförmågan försämras ganska rejält. Hjärnskakning och feber är andra exempel på bakomliggande faktorer.

Kan man inte se någon uppenbar yttre förklaring till koncentrationssvårigheterna finns det anledning att fundera över om det kan handla om en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning eller ett neuropsykiatriskt funktionshinder som man också kan kalla det.

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och diagnosen innebär att man har problem med uppmärksamheten, att man har en hög aktivitetsnivå och bristande impulskontroll. Om man huvudsakligen har problem med uppmärksamheten och inte är särskilt aktiv och impulsiv, så brukar man prata om ADD, Attention Deficit Disorder. På svenska kallas det för Uppmärksamhetsstörning – med eller utan hyperaktivitet.

När man misstänker att elevers svårigheter att ta in instruktioner, och få saker gjorda, beror på inlärningssvårigheter eller en Uppmärksamhetsstörning så börjar man som regel med att låta skolpsykologen göra en bedömning av de kognitiva förmågorna. Om sedan testresultat, testbeteenden och beskrivningar från föräldrar och lärare pekar mot en Uppmärksamhetsstörning, så remitteras barnet vidare till barnläkarmottagningen, BUP eller ett neuropsykiatriskt team – allt beroende på hur verksamheten är organiserad på orten.

Eftersom du känner dig orolig tycker jag att du ska efterfråga en utredning. Du kan ta upp frågan med skolan, men du kan också ta kontakt med barnläkarmottagningen eller BUP för att få svar på hur utredningsgången brukar se ut i er kommun och vilken instans som brukar ansvara för själva diagnostiserandet.

Här kan du läsa mer om:

Inlärningssvårigheter

ADHD

ADD

Med vänlig hälsning,