Min pojkvän kanske har Borderline

Jag är i ett förhållandevis nytt förhållande. Min partner har påbörjat en neuropsykiartisk utredning efersom han själv misstänker att han haft damp i hela sitt liv. Psykologen är inte klar med sin utredning men har sagt att han kan se drag av borderline hos min partner.

Jag själv läser en utbildning där vi läser lite neuropsykologiska störningar men borderline har bara nämnts och det är faktiskt så att jag skräms lite av den diagnosen. Jag vore därför tacksam om ni kunde hjälpa mig att förstå bättre, tror att min rädsla beror på okunskap. Berätta gärna om DBT också.

/väldigt kär


Jenny Klefbom svarar:

Jag vill börja med att klargöra att Borderline inte hör till de neuropsykiatriska störningarna. Det är en personlighetsstörning.

En likhet mellan neuropsykiatriska diagnoser och personlighetsstörningar är att båda antas bygga på grundläggande avvikelser i den normala utvecklingen. De antas alltså vara livslånga, även om symtomen tar sig olika uttryck i olika åldrar, och också går att lindra med behandling.

När det gäller neuropsykiatriska tillstånd så tänker man att det främst handlar om avvikelser på det kognitiva planet, medan personlighetsstörningar handlar mer om känslo- och beteendemässiga avvikelser. I verkligheten går det förstås inte att dra en sådan knivskarp gräns mellan kognitioner och känsloliv, utan dessa båda diagnoskategorier går på vissa sätt i varandra.

Det faktum att det är en neuropsykiatrisk utredning som din partner genomgår, innebär därför att den kan sluta med att han remitteras till en annan instans för vidare utredning. T ex om psykologen som gör utredningen tänker att problemen inte ligger på kognitiv, och därmed neuropsykiatrisk, nivå.

Du skriver att du oroas av diagnosen Borderline personlighetsstörning. Och visst bör man vara beredd på att det inte är oproblematisk att leva tillsammans med en person som bedömts ha sådana personlighetsdrag. Men det viktigaste är ju då inte vilken diagnos personen har, utan hur ert liv tillsammans faktiskt ser ut.

Om det ligger någonting i psykologens iakttagelser så borde du själv ha märkt att din pojkvän har det svårt med nära relationer. Och har han inte det tillsammans med dig så spelar det ju ingen roll vilken etikett någon sätter på honom.

Om det rent av är så att du inte alls känner igen psykologens beskrivning av din pojkvän, så vore det en idé att du ber att få lämna information till den utredande psykologen, så att han eller hon kan fatta ett välgrundat beslut i diagnosfrågan.

Om du vill läsa mer om Borderline personlighetsstörning och behandling av denna, så finns det en artikel under rubriken ”symtom och besvär” här på Psykologiguiden.

Det skadar aldrig att lära sig mer om saker, men jag måste säga att jag tycker att du rusar händelserna i förväg lite grann, om du lägger allt för mycket energi på att plugga på om något som kanske inte alls gäller din pojkvän. Risken med det är dels att du blir orolig och uppriven helt i onödan, men också att läsandet påverkar din bild av pojkvännen så mycket att det skadar ert förhållande.

Här kan du läsa mer om:
Borderline
Dialektisk beteendeterapi, DBT

Vänlig hälsning,