Hur allvarligt är det att få psykos?

Hejsan . Jag är en man på 30 år som har haft några psykoser under tio års tid. Jag har varit helt frisk i mellanåt. Jag var helt frisk fram till 20 år ålder tills jag prövade droger och det utlöste min första psykos, sen dess har jag varit drogfri. Jag har haft ca 4 5 psykoser sen dess fram till nu.

När jag blir sjuk blir jag bara inlagd på sjukhuset några dagar, sen skickas jag hem. Som tur är brukar jag återhämta mig bra, men jag känner mig ensam och utlämnad efteråt, för att det kan kännas jobbigt ett tag och man har behov av samtal för att förstå och bearbeta sjukdomen.

Min fråga är hur allvarligt är det att få psykos? Och kan man blir helt frisk även om man har fått fyra psykoser?

En fråga till, efter min sista psykos har jag blivit tystare och tappat förmågan att prata med folk. Är det något som försvinner sen och kan man träna på att vara social igen. Det enda problem som jag har fått efter psykosen är att jag har blivit tystare, annars jag mår bra.

Tack på för hand.


Jenny Klefbom svarar:

Jag vill börja med att rekommendera dig att läsa artikeln om psykos som finns på Psykologiguiden. Som jag förstår det har du blivit inlagd på grund av några kortare psykotiska episoder, varav den första var utlöst av droger. Det går inte att med så pass kortfattad information och via nätet, tala om hur allvarliga just dina psykotiska episoder var, och vilka konsekvenser de kan få för din hälsa i framtiden. Det jag skriver här blir därför mer allmänt – och det finns stora variationer i olika fall.

Det går egentligen aldrig att säga om någon kommer att insjukna igen, eller om risken för det är liten. Vad man däremot kan säga är att i ett statistiskt perspektiv så ökar risken för återinsjuknande efter varje nytt insjuknande. Därför är det väsentligt att man inte bara vårdar den som är akut sjuk, utan också lägger kraft på att se till att undanröja risker för nya psykosutbrott. Jag betraktar det som en väldigt viktig del av vården efter en psykossjukdom, att i lugn och ro – i en öppenvårdskontakt – gå igenom vilka faktorer som kan bidra till utlösandet av psykos. Det ger inte bara ett skydd inför framtiden, utan bidrar också till det du efterfrågar – en möjlighet att förstå och bearbeta sjukdomen och på så sätt kunna känna sig tryggare. Att ha framförhållning, kunskaper och lära sig känna igen tecken hos sig själv ger också möjligheten att snabbt vidta åtgärder som medicinering eller socialt stöd, som gör att inläggning inte blir nödvändig om man insjuknar igen. Du undrar om man kan bli helt frisk även om man fått fyra psykoser, och det kan man. Men viktigare är kanske att det också är fullt möjligt att leva ett ”helt friskt” liv med hjälp av god vård.

Det är svårt att säga vad din tystnad beror på, eftersom det kan finnas flera alternativa förklaringar. En förklaring kan vara att du känner dig osäker med andra människor efter dina sjukdomsepisoder, men minskad kommunikationsförmåga är också ett av de så kallade negativa symtom som kan vara en del av psykossjukdom. Men helt klart är att man alltid kan förändra beteenden hos sig själv om man är motiverad till det. Jag tycker helt enkelt att du ska ta kontakt med den psykiatriska öppenvården där du bor och be om en samtalskontakt så att du kan få rätsida på hur det är för just dig. Det finns heller ingen anledning att passivt sitta och vänta på om sjukdomen kommer tillbaka eller inte, i stället för att vara aktiv och förebyggande.

Hälsningar