Koncentrationsproblem hos tonåring

Vi har en son som nyss fyllt 14 år. Han har stora koncentrationproblem i skolan. Han har svårt att komma igång på lektionerna och svårt att få något gjort i den utsträckning som krävs i 8:an.

Detta gör att han missar väldigt mycket kunskap från lektionerna. Det gör i sin tur att det blir mer att läsa på till proven också och ofta uppnår han inte den betygsnivå han önskar för att han missat saker på lektionerna.

Intresset för goda reulstat har ökat hos honom men vi kan inte få honom att inse vikten av att hänga med på letionerna för att också kunna få bra betyg. Han förstår nog men kan inte koppla det till ett förändrat agerande hos sig själv. Idag vägs ju lektionerna in på ett helt annat sätt i betyg och man känner från skolan oro över att han inte mognar på detta plan och fortfarande är så okoncentrerad.

Vi som föräldrar vet inte om det är en fysisk omognad (han är sen tillväxtmässigt och inte i början av puberteten än) eller om det är så att han har någon annan typ av koncentrationsproblem. Vi har testat syn och även läs förståelse etc och alla resultat är bra. Han läser dagligen så det känns inte som det finns några dolda utmaningar där.

Vi har precis börjat ge honom något som kallas I-que någon slags omega 3 för att se om det kan hjälpa honom.

I övrigt är han mycket social och massor av vänner etc. Han kan vara lite bråkig hemma men är oftast go och glad.

Vad kan vi göra för att hjälpa honom?

Tusen tack på förhand för svar!


Ingrid Gråberg svarar:

Koncentrationssvårigheter kan bero på flera olika saker. Det kan till exempel handla om att huvudet är fullt av andra tankar, att man är orolig för något, eller att man har specifika eller generella inlärningssvårigheter som gör det svårt att hänga med på lektionerna.

Det kan också vara så att man bara är lite sent utvecklad, och därför beter sig som en något yngre person. Men man kan räkna med att det i genomsnitt finns minst en elev i varje klass, vars koncentrationssvårigheter kan ses som en medfödd funktionsnedsättning. Har man en sådan så handlar det inte om att man inte förstår vad man ska/bör göra, utan det handlar om genuina svårigheter att till exempel fokusera på vad läraren säger och att komma igång med arbetsuppgifter.

Om er son har upplevts som okoncentrerad under hela sin skolgång, så rekommenderar jag att han får genomgå en utredning med frågeställningen Uppmärksamhetsstörning eller ADHD/ADD som är de engelska förkortningarna för de två varianterna av Uppmärksamhetsstörning. För att hjälpa honom krävs dock ingen diagnos – om man inte vill prova medicinering förstås, för det förutsätter en diagnos. Omega 3, som ni börjat med, kan ibland ha viss effekt. Det är också viktigt att sträva efter att ha regelbundna, och goda, mat- och sömnvanor samt att tillgodose kroppens rörelsebehov. Som föräldrar kan ni hjälpa er son att skapa struktur i vardagen och att planera sina läxor, att dela upp i mindre delar och prioritera rätt. Ni kan även fundera över om ni kan öka hans motivation med hjälp av "morötter" av något slag. Alla människor arbetar bättre om vi är motiverade och personer som har svårt att koncentrera sig brukar vara än mer beroende av motivationen.

I skolan kan er son behöva hjälp med igångsättning och även där behöver han sannolikt hjälp med att planera och organisera sitt arbete. Det finns mycket annat man kan göra i skolan för att underlätta, allt ifrån att noggrant fundera över placeringen i klassrummet till att erbjuda möjlighet att sitta i mindre grupprum och arbeta. Många skolor kan idag också erbjuda träning av arbetsminne och uppmärksamhet med hjälp av dataprogram som exempelvis Robomemo.

Även om koncentrationssvårigheterna har uppstått under senare år kan ovanstående råd vara tillämpliga, men då måste man dessutom börja fundera över tänkbara orsaker och jobba med dem. Här kan det behövas hjälp utifrån för att få fatt i orsaken/orsakerna och då tänker jag närmast på skolpsykologen, skolkuratorn eller BUP.

Vänlig hälsning,