Jag kan inte kontrollera min ilska

Jag är en tjej på 21 år. Jag har alltid haft lätt för att bli arg men med åren har det bara blivit värre.

Jag blir jättearg för småsaker, som till exempel om någon hemma inte tar bort disken, om någon kommer in i mitt rum utan att knacka, om någon pratar för mycket.  

Jag kan inte kontrollera ilskan. Jag blir våldsam och för att inte slå någon eller på något annat, så slår jag på mina ben. Det har resulterat i blåmärken som nästan täcker hela låren. 

Jag skriker också och börjar gråta varje gång för saker som stör mig. Jag kan inte ens komma ner i varv eller försöka lugna mig eftersom ilskan är så stark. 

Förr eller senare så är jag så utmattad av att jag varit arg i flera timmar så då måste jag lägga mig och sova. 

Jag vet att något inte är rätt och jag lider verkligen av det här. Ibland har jag funderat på att ta mitt liv eftersom allt känns så meningslöst. 

Jag skulle bli oerhört tacksam för svar på vad jag ska ta mig till? 


Psykolog Liv Svirsky svarar:

Det du skriver i ditt brev låter väldigt jobbigt för dig, så pass att du till och med övervägt att ta ditt liv. Jag vill därför redan i början av mitt svar skriva att jag tycker det vore bra om du sökte professionell hjälp. 

Att bli så arg som du beskriver är något du kan få hjälp med och  lära dig att hantera och jag tänker att det vore bra om du fick den hjälpen så snart som möjligt. 

Ilska är ju en av alla känslor vi människor har och den, liksom alla andra, är viktig. Om vi till exempel blir utsatta för ett hot ska vårt medfödda larmsystem, som brukar kallas kamp-flykt mekanismen dra igång så att vi antingen kan just kämpa emot hotet eller fly ifrån det. 

Så ilskan är alltså en slags försvarsreaktion som går igång för att skydda oss. Problem kan uppstå om det där larmet går lite för ofta det vill säga om man blir väldigt arg i situationer som egentligen inte är hotfulla och där det inte finns anledning att reagera som vid ett hot. Det låter som att det är så det börjat bli för dig. 

En annan vanlig anledning till ilska är att man egentligen är ledsen eller rädd. Att det blir så kan bero på att man känner sig mer skyddslös om man är ledsen eller rädd eller att man ogärna visar de mer sårbara känslorna sorg och rädsla och därför istället blir arg.

Om känslorna blir så starka att man börjar göra handlingar som inte blir bra, antingen mot sig själv eller mot andra, finns det anledning att ta det på allvar och jobba med att lära sig hantera dem. Det arbetet sker i flera steg och det sker oftast inom ramen för en psykoterapi. Det är för de allra flesta lite för utmanande att på egen hand lära sig hantera starka känslor, man brukar behöva någon som ger stöd och som kan hjälpa en att se klart på situationen. 

Behandlingar kan se lite olika ut men gemensamt för dem brukar vara att man inledningsvis kartlägger när de starka känslorna brukar komma. Finns det vissa situationer som är vanliga? Går det att se mönster? Är ilskan riktad mot någon eller några specifika personer? 

Här kan man också leta efter saker som gör en extra sårbar för att bli arg. Kanske noterar man att man bli mer arg när man är hungrig, trött, stressad eller liknande. Då kan man jobba med att hitta bra rutiner och därmed undvika de sakerna för att inte fresta på systemet i onödan. Många märker också att regelbunden fysisk träning är ett väldigt effektivt sätt att reglera känslor. 

En del kvinnor kan se samband mellan sin ilska och menscykeln där ilskan inte sällan ingår som en del i PMS. Även det är bra att få syn på då man dels kan överväga medicinsk behandling för sin PMS men man kan också ha nytta av att veta att man är extra känslig under de dagarna och att man kanske då måste vidta speciella åtgärder för att hjälpa sig själv att inte bli så arg.

Nästa steg brukar vara att notera tidiga tecken på att ilskan är på gång eftersom det är lättare att hantera en känsla innan den hunnit bli alltför stark. 

Detta leder vidare till det sista steget, nämligen att hitta och använda sig av lämpliga strategier för att hantera känslan när den dyker upp. 

Vilka strategier det rör sig om varierar från person till person men det kan till exempel vara att lämna en situation när man känner tidiga tecken på ilska så att man kan lugna ner sig på egen hand och sen hantera situationen mer konstruktivt.

Jag hoppas att denna beskrivning ger dig en bild av hur behandling kan se ut och att du väljer att söka upp en person som kan hjälpa dig. Då kan din ilska bli en känsla som du känner dig mer bekväm med och som inte leder till att du gör saker som kan skada dig själv eller andra. 

Vänliga hälsningar