Skuldkänslor när jag säger nej

Jag har ett problem som jag inte vet hur jag ska närma mig. När jag behöver svara nej på något eller be någon annan om hjälp får jag enorma skuldkänslor och känner mig som en hemsk människa.

Nyligen när jag nämnde för min syster att det vore bra om även hon hjälpte till med praktiska saker som rör vårt barndomshem och jag såg att hon blev sur, resulterade det i att jag som vanligt gjorde mer än jag egentligen hade ork till.

Det här är bara ett exempel bland många som ställt till det en hel del under mitt liv. Hur får man bukt på det?Psykolog Sofia Viotti svarar:

Du beskriver ett problem som är väldigt vanligt. Bakom mångas problem med gränssättning, att uttrycka missnöje och att ta plats med behov, ligger det mycket problematisk skuld. Speciellt när man ser att ens egna beteende möts av en negativ reaktion hos någon annan. Det som händer är att ens beteende och någon annans reaktion, på en rätt omedveten nivå, hakar i gamla känslor och minnen och därför skapas starkare skuldkänslor än som verkar rimligt i situationen idag. 

Hur bekväma vi är med att vara i kontakt med känslor och behov lär vi in till stor del med våra föräldrar. Vi anpassar oss som barn efter det som är mest bekvämt för föräldrarna, eftersom det faktiskt hotar vår trygghet att inte göra det. Som vuxen håller vi kvar dessa mönster men börjar ofta uppleva att de skapar problem för oss. 

Fundera gärna över hur det var när du växte upp i relation till dina föräldrar. Hur mycket plats fick dina behov? Hur mycket förväntades du anpassa dig efter andra? Vad hände om du sa nej eller uttryckte ilska? 

Att lösa upp dessa mönster kan vi göra genom att börja experimentera med nya sätt att vara. Du kan till exempel påminna dig i stunden om att det är ett gammalt mönster som spelas upp och att det inte har något att göra med verkligheten idag. Du kan sedan prova att göra det du innerst önskar trots att du känner skuldkänslan. För även om du känner skuld så betyder det inte att du gör något hemsk. Det är falskt larm. 

Om du tar exemplet med din syster så blev hon sur, men ingenting farligare hände än att hon blev sur. Det är en känsla som hon får hantera, på samma sätt som du får hantera att det väcker skuld i dig. Det du kan göra annorlunda är att försöka stå emot impulsen att agera i stunden (och därmed förhindra att bli uttröttad), trots skuldkänslorna du känner. 

Om du däremot vill gå djupare och börja lösa upp dessa skuldkänslor, så att de inte triggas i gång lika lätt som idag, så kan du söka professionell hjälp hos en legitimerad psykolog/psykoterapeut.

Allt gott!