Konstig attack

Jag har en 16-årig son. Han tränar bollsport och går i första ring. Har många kompisar.

För ett halvt år började han få frånvaroattacker, den beter sig så att han glor med öppna ögonen i några sekunder och kommer inte ihåg att har har gjort det. Efter en peroid blir det värre. Han började få attack att han springer fram och tillbaka, gå upp på trappan eller hoppar högt några ggr. Attacken kan varar max 40 sek.

Han kommer ihåg att han har hoppat eller sprungit men vet ej varför. Sömn EEG var ok. Han kan få 1-5 attack per dag och varje dag, var och när som helst. Han säger att han får attacken när han tänker att det kommer hända eller någon säga si och så.

I 3 veckor nu har varje attack slutat med att det kommer lite kiss. Han har börjat nyligen med Atarax utan någon effekt ännu.

Han känner sig rastlös och han kan inte röra på sig eller träna osv. Han har humörsvängning. Är det panikångest? schizofreni? Någonting annat? Jag är väldigt orolig. Hjälp oss.


Ingrid Gråberg svarar:

Din son upplever att han får attacker i samband med vissa tankar och det skulle ju kunna tyda på att det finns någon psykologisk komponent med i spelet. I själva verket behöver man i princip alltid ta hänsyn till psykologiska aspekter, det vill säga ta hänsyn till hur vi upplever och förhåller oss till saker och ting - även då symtomen skulle kunna vara tecken på en kroppslig/medicinsk åkomma.

Det blir lätt onda cirklar av exempelvis oro och kroppsliga symtom. Panikångest är ett tydligt exempel där oron för att få en ångestattack kraftig ökar risken för att få en attack. Och för varje ångestattack ökar oron för att få en ny attack.

Men lika viktigt som det är att ta hänsyn till psykologiska aspekter gällande kroppsliga symtom, lika viktigt är det att kunna utesluta kroppsliga orsaker – både till kroppsliga och psykiska symtom. Så innan man börjar fundera över psykiatriska diagnoser som Schizofreni eller Panikångest, måste man försäkra sig om att din son är ordentligt utredd rent medicinskt.

Om han redan är noggrant utredd av läkare, och man har inte hittat någon som helst kroppslig förklaring till frånvaroattackerna, så rekommenderar jag er att själva ta kontakt med BUP – eller be läkaren skriva en remiss till BUP.

Med vänlig hälsning