Jag hör rånarens röst i mitt huvud

Jag är en kille som nyligen blev rånad, jag blev slagen flera gånger och fick en kniv mot halsen. Jag kände rejäl dödsångest under situationen. Det hände på vägen hem från mitt jobb och nu vågar jag inte ta mig till jobbet.

Pulsen går upp så fort jag är ensam trots att jag är en bit över 20 år. Har svårt att köra bil och gå på promenader. Har även svårt att sova och känner en form av allmän oro. Om jag inte har andra saker att fylla tankarna med, till exempel musik eller en ljudbok så hör jag rånarens röst i mitt huvud.

Kommer detta att gå över av sig själv? Jag har tänkt ta kontakt med sjukvården men är orolig att det tar lång tid.Psykolog Sabina Gušić svarar:

Jag beklagar att du varit med om en så obehaglig upplevelse. Du beskriver ett rån med grova inslag och det är förståeligt att du har reagerat med starka känslor. Jag hoppas att du har polisanmält händelsen och fått ett gott bemötande av polisen. Om inte, rekommenderar jag dig att göra en polisanmälan då det kan vara en viktig del för att kunna gå vidare. 

Du beskriver flera känslor, tankar och beteenden som tyder på att det du varit med om har varit traumatiskt. Jag vet inte hur länge sedan detta var men om du upplever att dessa besvär kvarstår flera veckor efter händelsen så kan du ha utvecklat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och då råder jag dig att söka professionell hjälp. 

De två behandlingar mot PTSD med bäst forskningsstöd är Prolonged Exposure (PE) och Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR). Båda metoderna går ut på att få kunskap om symtom, hjälp att hantera svåra tankar och känslor och bearbeta den traumatiska upplevelsen genom att på olika sätt ta itu med den. 

Det är inte ovanligt att man efter ett trauma, särskilt om det förekommit våld och dödsångest, utvecklar PTSD. Det innebär att man på olika sätt återupplever den hemska händelsen, genom till exempel inre bilder, röster, mardrömmar eller kroppsliga sensationer. Ofta leder det till att man börjar undvika sådant som påminner om den skrämmande händelsen, vilket begränsar ens tillvaro och även kan skapa nedstämdhet. 

Andra tecken på PTSD är att man har hög anspänning i kroppen, känner sig på sin vakt, har svårt att koncentrera sig, sova och börjar ha alltmer negativa känslor och tankar om sig själv och omgivningen. 

Det finns flera sätt att få professionell hjälp: 

  • Du kan boka en tid på vårdcentralen, beskriv då ditt problem precis som du gör här i din fråga. 
  • En annan möjlighet att få hjälp är via din hemförsäkring. Vissa hemförsäkringar innehåller ett visst antal samtal hos en privat psykolog eller psykoterapeut i samband med kris eller trauma. 
  • Ytterligare ett sätt är att ta kontakt med din chef och undersöka om du kan få behandling via företagshälsovården. 
  • Slutligen, om du är under 23 år, kan du söka dig till ungdomsmottagningen på din ort. 

Oavsett vilken väg du väljer finns det goda chanser för att du ska återhämta dig. I väntan på att du får professionell hjälp finns det också några saker du kan göra själv; sådant vi vet är skyddande mot PTSD. 

Du kan: 

  • Söka dig till nära och kära och prata om din upplevelse och dina besvär, det är väldigt verksamt med socialt stöd. 
  • Vara extra snäll mot dig själv och lägga märke till de tankar du får, om de exempelvis är skuldbeläggande eller hårda. Försök att tänka om dig själv så som du skulle tänkt om en god vän, det vill säga att det du varit med om är en mycket svår upplevelse och det är helt förståeligt att du reagerar som du gör, det är inget konstigt eller fel. 
  • Skapa goda rutiner, det är extra viktigt i sådana här lägen. Ät bra, motionera även om det känns svårt, lägg dig för att sova och gå upp vid samma tid varje dag, undvik att vända på dygnet och fortsätt att göra sådana saker som du brukar tycka om. 
  • Slutligen råder jag dig att försöka stå emot impulsen att undvika att göra saker som väcker minnet till liv. Försök i stället påminna dig om att det du varit med om är en enskild upplevelse i det förgångna som du kommer överkomma och att du inte är i fara just nu om du promenerar till jobbet. 

Allt detta är dock mycket lättare att göra om du har en vårdkontakt som hjälper dig med dina besvär. 

Jag tycker det är bra att du tar dina svårigheter på allvar och att du vill ha hjälp. Ju tidigare du får hjälp desto bättre. Den typen av reaktioner du har kan gå över av sig själva men ju längre de består desto svårare blir det och därför rekommenderar jag att du söker vård. 

Jag önskar dig all lycka. Det är modigt att söka hjälp efter en svår upplevelse. Med gott stöd kommer du klara av detta och börja må bättre igen!

Vänlig hälsning