Kan man begå självmord genom impuls?

Kan man begå självmord genom impuls pga av att något som man upplever uppskakande händer.. Detta inom loppet av 30 min.

Eller har det funnits tankar innan?


Jenny Klefbom svarar:

I Västvärlden förknippar vi självmord med psykisk sjukdom. Vi tänker att någon som inte längre vill leva måste lida av depression eller kraftig ångest. Man tänker nog också att symtomen måste ha pågått ett tag, och vara väldigt starka innan man tar till den drastiska utvägen att ta sitt liv. Men tittar man på hur det ser ut i andra kulturer, och hur det har sett ut under andra tider i historien, så har det funnits helt andra orsaker bakom vissa självmord. Och det gör det nog fortfarande även i vårt samhälle ibland.

Relativt oplanerade självmord kan begås när människor står inför ett plötsligt och överväldigande hot. I samband med terrorattacken mot World Trade Center i New York visades chockerande bilder av människor som hoppade ut från fönster på hög höjd för att undkomma infernot inne i byggnaden. Liknande val kan den göra som får besked om att de lider av en dödlig och plågsam sjukdom.

Ett annat skäl bakom plötsliga självmord kan vara att man har brutit mot starka sociala eller kulturella tabun. Att man har gjort skandal. Kanske är bedömningen i vissa fall rationell, så att man genom självmordet undkommer ett ännu värre öde. Detta beteende är mer vanligt i samhällen där toleransen mot avvikande är låg. Det förekommer t ex att kvinnor hellre tar sitt eget liv, än utsätts för den utstötning eller det våld som kan bli följden efter t ex en våldtäkt. För inte så länge sedan förekom det även i Sverige att män begick självmord efter misslyckade affärer, som alltså betraktades som en social katastrof.

Det finns också människor som har en så stark religiös eller politisk övertygelse att de begår självmord för ett högre syfte. Det gäller t ex de människor som frivilligt väljer att vara självmordsbombare.

Slutligen kan man begå självmord som en följd av tillfällig förvirring. Då är det kanske inte alltid meningen att man ska dö, utan detta är snarare en olycklig bieffekt. Människor kan hamna i tillstånd av förvirring då de tar droger eller dricker alkohol, vilket också kan förstärka och förvränga känslorna. Man kan också hamna i tillfälliga förvirringstillstånd till följd av sjukdomar som demens och psykos.

Vid psykoser, som kan debutera plötsligt, kan man uppleva sig vara förföljd och man kan få fruktansvärda och skrämmande hallucinationer. I ett sådant tillstånd är det lätt hänt att man gör riktigt farliga saker, som att springa rätt ut i trafiken eller kasta sig i iskallt vatten. Men det kan också vara så att man är helt övertygad om att man kan flyga eller att man är osårbar.

Så svaret på din fråga blir alltså ja. Fast man bör ändå poängtera att de flesta självmord nog ändå har föregåtts av en lång tids vånda och nedstämdhet. Det finns alltså inget skäl att oroa sig över att vem som helst plötsligt kan ta livet av sig när som helst.

Med vänlig hälsning