Utlandsflytt med barn

Jag undrar hur barn hanterar utlandsflytt och flera språk, och om de tar skada av det?

Vi är en familj, mamma från Sverige och pappa från Israel, med tre barn (7,4 och 1 år). Vi har bott i Israel nu i tre år och innan dess i Sverige, så vår äldsta pojke är uppväxt till 4 års ålder i Sverige och pratar Svenska och Hebreiska flytande. Vår dotter på 4 är då uppväxt i Israel (hon var 1år när vi flyttade) och pratar mest Hebreiska, men förstår Svenska.

Vi har ännu inte bestämt om vi ska bo i framtiden i Sverige eller Israel, och detta vet barnen om, vi pratar inom familjen öppet om att vi provar just nu att bo i Israel och ska kanske flytta tillbaka till Sverige.

Sen är det så att vi eventuellt planerar en flytt till england då min man har fått ett jobberbjudande där, som skulle vara i 3 år. Vilken alltså innebär 3 år till tills vi flyttar till ett permanent hem (som antingen blir Sverige eller Israel). Då kommer vår pojke hinna bli 10 år, flickan bli 7år och minstingen 4 år.

Min fråga är, kommer mina barn ta skada av familjens runtflyttande och dessutom att leva med tre språk? (mammans Svenska, pappans hebreiska och landets språk som i detta fall blir engelska).

Lider barnen av familjens osäkerhet kring om vårat framtida liv ska bli i Sverige eller Israel?

I stort kan jag säga att vi är en trygg familj som lägger mycket vikt på att umgås inom familjen, med mycket kärlek och närhet. Barnen är trygga o glada, men våran pojke har periodvis varit ganska trotsig.


Ingrid Gråberg svarar:

En del barn är väldigt beroende av att tillvaron ser likadan ut från dag till dag och att framtiden är förutsägbar, men de flesta barn klarar förändringar bra.

Att flytta till ett nytt land är naturligtvis en stor omställning. Bara att byta bostadsområde och börja i en ny skola kan många uppleva som lite skrämmande. Samtidigt är det berikande att få lära känna nya människor och nya kulturer (vare sig det handlar om ett nytt land eller om en ny bostadsort). Och för yngre barn är tryggheten i form av välfungerande föräldrar viktigare än att befinna sig på samma plats hela tiden.

Det är en sak om barn tvingas flytta runt i olika fosterhem, knarkarkvartar eller andra tillfälliga boenden från en dag till en annan, och en helt annan sak om en familj gör ett par väl genomtänkta flyttar.

Du beskriver era barn som trygga och glada, och att de fått mycket av er tid och kärlek. Det låter med andra ord som att förutsättningarna är goda för att eventuella flyttar ska bli lyckade.

Att sonen är trotsig i perioder behöver inte ha något att göra med era flyttplaner, snarare är det så att det är ovanligt att trotsperioderna uteblir helt.

Om er osäkerhet kring boendefrågan påverkar barnen negativt beror på hur den tar sig uttryck. Om ni är oroliga för hur framtiden ska bli så är risken stor att ni överför er oro på barnen. Men om det mer handlar om att ni ännu inte vet var ni helst vill bo och avvaktar med ett beslut, så behöver inte det vara något negativt. I alla fall inte om ni pratar i positiva ordalag om de olika alternativen och förmedlar att ”hur det än blir så kommer det bli bra”, och att en flytt är något spännande, något att se fram emot. Detta förutsätter förstås att ni föräldrar båda känner så, och att ni känner förtröstan för att ni kommer vara någorlunda överens i era beslut.

När det gäller språken ser jag inga problem, eftersom barnen redan är mer eller mindre tvåspråkiga från start. Här är det ju också bra att ni ser till att de får lära sig båda era modersmål så att de är bra rustade oavsett om ni i slutändan slår er till ro i Israel eller i Sverige. Jag antar att de också har släktingar i bägge länderna som de vill kunna kommunicera med.

Om ni mellanlandar i England får de ett tredje språk som de kommer kunna ha mycket nytta av. Engelska skulle de ju hur som helst få lära sig i skolan förr eller senare, åtminstone i Sverige.

Den språkliga biten är det som ni minst behöver oroa er för, som jag ser det. Det är separationer från jämnåriga kompisar och viktiga vuxna, tillsammans med eventuella svårigheter att acklimatisera sig i en ny miljö och hitta nya vänner, som är de stora stötestenarna.

Även för er föräldrar kan separationer och anpassning utgöra svårigheter. Och om någon av er inte mår bra i samband med en flytt så kommer det att påverka barnen. Med andra ord är det viktigt att era beslut är väl genomtänkta och tar hänsyn till alla familjemedlemmars behov.

Vänlig hälsning,