Tvånget styr mitt liv!

Jag får ofta en känsla av att jag är tvungen att göra vissa saker och på vissa sätt. Det kan vara allt från att flytta ett objekt några centimeter, att äta en macka mer än jag planerat till att kasta mina nycklar i väggen. Om jag inte gör det så kan jag inte gå vidare och hela dagen är förstörd.

Ofta blir jag sur om det inte blir som jag tänkt eller om jag gör något jag egentligen inte vill men som min hjärna säger till mig att göra. Det kan även leda till raseriutbrott eller att jag ligger och gråter och övertänker det hela.

Jag har försökt motstå impulserna men varje gång jag gör det så förstörs min dag. Jag har frågat mina kompisar om de också känner så här och det gör de inte. Detta har pågått under en längre period men nu händer det oftare och oftare. Är detta normalt? Jag vet inte vad jag ska göra eller vad detta beror på!Psykolog Mathias Ortlieb svarar:

Utifrån din beskrivning verkar det som att du har ett tvång som består av tankar, känslor och beteenden. För det första vill jag säga att detta inte är farligt! Din hjärna spelar dig ett spratt precis som du skriver. Även om jag inte har all information för att kunna veta i detalj om varför då fått det här och hur tvånget kan beskrivas på bästa sätt, så ska jag ge dig lite allmänna råd, för det är viktigt att veta, du KAN hantera tvånget. 

Det finns olika typer av tvångssyndrom, en del har funnits med sedan barndomen och då kan de beskrivas som en tvångsmässig personlighetsstörning. Men de mer vanliga tvångssyndromen uppkommer senare i livet och kan han funnits med i bilden i ett par månader eller ett par år, och det verkar vara det som har drabbat dig. 

Ofta är det en eller flera omständigheter som leder fram till att man utvecklar ett tvångssyndrom. Det kan handla om att man vid något eller några tillfällen varit med om kontrollförlust, att man kanske varit med om jobbiga händelser där man inte kunnat påverka utgången. Ofta kan tvånget vara kopplat till saker som renlighet (jag måste tvätta mig annars blir jag sjuk!), religion (om jag inte gör så här så straffar gud mig!), sexualitet (jag får inte ha de här förbjudna tankarna därför måste jag göra så här!) eller symmetri/exakthet (jag måste ha alla saker i ordning annars händer något hemskt!). 

Det finns fler orsaker och typer av tvångssyndrom men gemensamt är att problemen uttrycks via tvångshandlingar, såsom att tvätta händerna, och tvångstankar, såsom att jag måste tänka på ett visst sätt för att förebygga en katastrof. Det ser olika ut hur mycket eller hur lite man har av beteenden respektive tankar och för dig låter som att det är såsom för de flesta personer med tvång, en mix av de båda. 

Du skriver att du försökt gå emot impulserna och att det inte fungerat, men du har förmodligen inte gjort det på ett planerat och strukturerat sätt. Jag kommer därför ge dig förslag på strategier som du kan försöka använda. 

För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt så föreslår jag att du skaffar dig en anteckningsbok enbart för detta syfte där du helt enkelt har alla anteckningar och all information om ditt tvångssyndrom. 

Först och främst behöver du ta reda på ungefär hur mycket av ditt tvång som är tankar respektive beteenden. Det går så klart inte att veta exakt men försök att uppskatta det i procent. Försök sedan att uppskatta hur mycket tid du lägger på tvånget varje dag. Sedan kan du också räkna antalet tvångsbeteenden som du gör, till exempel hur många gånger per dag du kastar nycklarna eller ordnar upp sakerna på ditt skrivbord eller likande. 

Försök också att tänka tillbaka på när ditt tvång först kom. Har det kommit stegvis och över tid eller kan du koppla det till någon eller några händelser i ditt liv? När du skaffat dig den här överblicken kan du lägga upp en rimlig plan för hur du ska hantera och minska ned på ditt tvång. 

Börja med att stå emot impulserna och testa att göra något annat i stället. Du kan till exempel försöka fokusera på något lustfyllt (det är lättare att fokusera på!), vilket hjälper dig att distrahera dig från tvångstankarna. 

En annan strategi är att ha en ”grubbelstund” en bestämd tid varje dag och att du skjuter upp tvångsbeteendet till denna tidpunkt. Det innebär att du då inte förbjuder dig själv att göra tvånget men du ökar din kontroll över det och skjuter upp det. Ofta brukar det också bli så att när grubbelstunden väl kommer så har man inte så mycket tvång att göra utan man har glömt av det som man tänkte på innan. 

Riskfaktor för tvång är tid som inte är planerad, vilket kan innebära att tvångstankarna har lättare att komma till medvetandet. Därför är det också viktigt att du planerar din tid på ett sådant sätt så att du minskar tid för tvångstankar och ökar tid för skönare aktiviteter. 

Det är också så att stress och annat obehag i livet kan öka risken för tvångstankar och tvångsbeteenden, så om du har mycket sådant just nu behöver du hantera stressen för att ditt tvång ska kunna bli bättre. 

När du arbetar med dina strategier så försök att tänka att det inte finns någon stress utan att du precis börjat ta tag i problemet och att det därför kommer ta tid att hantera det. Sakta men säkert jobbar du dig sedan framåt så att dina tvång minskar över tid. Det kommer säkert bakslag, där du faller tillbaka i mer tvång, men det är normalt och då är det bara att plocka upp strategierna igen. 

Om du känner att du inte kan hantera dina tvång så är det viktigt att du söker professionell hjälp, för det finns väldigt bra hjälp att få. Till exempel är kognitiv beteendeterapi (KBT) en välbeprövad behandling för tvångssyndrom. Du kan antingen kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller din vårdcentral, som kan lotsa dig vidare. Det finns även bra psykologiska behandlingar online och vissa mottagningar erbjuder digital KBT för tvångssyndrom  

Hoppas att du kan bli hjälpt av en del av det som jag skrivit. Viktigt att du inte ger upp även om du stöter på motgångar, du kan må bättre och det går att kontrollera tvånget och tveka inte att söka stöd och hjälp.

Varma hälsningar