Min dotter blir kränkt av sin man

Min dotter blir kränkt av sin man varje dag. De har fyra barn tillsammans, han hotar henne med att säga ”gör du inte som jag säger så får du aldrig träffa barnen mer”. Allt ska vara på hans villkor annars nöjer han sig inte. Hon är rädd och gör precis som han säger. Hon får inte tänka, han tänker åt henne. Hon är ledsen och har hela tiden en klump i halsen. Vad kan jag göra för att hjälpa min dotter?Psykolog Sabina Gušić svarar:

Tack för din fråga och för att du vill hjälpa din dotter som har det svårt. Det är smärtsamt att se sitt barn och barnbarn lida. Barnen påverkas också negativt och far illa av att leva i en miljö där den ena föräldern utövar kontroll, hot och våld mot den andra. Barn märker detta oavsett hur mycket vuxna vill tro att de skyddar barnen. Därför är din fråga viktig för din dotter och dina barnbarn. 

På din korta beskrivning är det tydligt att våldet, oavsett om det är verbalt, emotionellt, fysiskt och/eller sexuellt är långtgående och påverkar din dotter mycket negativt. Att leva med en person som hotar och kontrollerar bryter ned ens egen vilja och förmåga att skydda sig och till slut kan det vara omöjligt att se att det finns en väg ut. Våldet ”normaliseras” och blir en del av vardagen och energin går åt att hantera och leva med det i stället för att söka en väg ut. 

Denna process av normalisering är en konsekvens av våld i nära relationer. Detta påverkar inte bara den som utsätts, i detta fall din dotter, utan också barnen och personer i omgivningen. Barnen behöver utstå en otrygg och farlig vardag och omgivningen kan reagera med frustration över att personen inte lämnar förhållandet. Vänner och familj kan dra sig undan vilket i sin tur lämnar personen än mer i våldets grepp eftersom världen utanför blir allt mindre. Därför är det oerhört viktigt att du ser och förstår din dotters situation och fortsätter stötta henne för att möjliggöra att hon kommer ut ur denna situation. 

Det första du kan göra är att fortsätta finnas där för henne och påminna henne om att det hon genomlever inte är acceptabelt och att det finns hjälp att få. Det är vanligt att reaktioner på sådant stöd är att personen reagerar med: ”Det går inte, jag kan inte ta barnen från deras pappa” eller ”Det kommer bli värre om jag gör något.”, ”Det är bäst att försöka komma överens med honom” och ”Om jag bara kan hitta ett sätt så kommer det bli bättre”. Alla dessa reaktioner är en del av våldet eftersom personens vilja och förmåga att se på sin situation påverkats av våldsutövaren. Detta kan väcka frustration, men det är viktigt att inte stöta bort personen utan fortsätta vara en länk till världen utanför hemmets våld. 

Det du rent konkret kan och bör göra är att ta fram enkel information om exakt hur din dotter kan gå till väga för att ta sig själv och sina barn ur denna situation. På Nationellt centrum för kvinnofrid  kan du få mer information om våld mot kvinnor och om möjliga insatser. 

En annan viktig sak att känna till är att om du oroar dig och ser att barnen far illa så har du möjlighet att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Du kan ringa anonymt för att få information om vad en kontakt med socialtjänsten kan innebära för din dotter, du kan också göra en orosanmälan om att din dotter och hennes barn far illa. Socialtjänsten kommer då att kunna göra en utredning och erbjuda familjen hjälp. Detta kan kännas skrämmande men kan vara ett viktigt steg för att hjälpa din dotter och hennes barn ur denna svåra och potentiellt farliga situation. 

Du kan också uppmuntra dottern att dokumentera och spara alla bevis på hot från hennes man. Detta kan vara en viktig del för att senare kunna påvisa vad som skett. Ytterligare en viktig sak du kan göra för din dotter är att uppmuntra henne att själv läsa på om våld i nära relationer samt underlätta för henne att söka hjälp hos kurator eller psykolog på exempelvis en vårdcentral. Samtalshjälp kan bidra till att hon får större förståelse för sin situation och vad hon kan göra åt den. Därtill kan också psykologisk behandling behövas då det är vanligt att personer som utsatts för hot och våld i nära relationer utvecklar psykisk ohälsa i form av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), depression eller olika ångestsyndrom. 

Att söka hjälp och att ta sig ur en destruktiv relation, särskilt när det finns barn i bilden, är mycket svårt och personen behöver ofta stöd för att göra detta. Det är en lång resa mot trygghet men även den börjar med ett första steg. Du kan hjälpa din dotter ta dessa första steg och genom att engagera andra instanser i samhället kommer det sedan finnas fler som kan stötta din dotter i de steg hon behöver ta mot ett bättre och tryggare liv för sig själv och sina barn.

Vänlig hälsning