Kan det vara ADD?

Jag är 19 år gammal och har alltid fått höra att jag är mycket "smart", men har väldigt svårt att koncentrera mig och att behålla koncentrationen. I bagaget har jag redan dyslexi, synestesi och absolut gehör.

Jag är mycket känslig för ljud och blir väldigt trött av att befinna mig i ett rum där många pratar, det är som om mina öron vill lyssna på allt på samma gång istället för att fokusera på en röst.

Det finns vissa specifika ljud som jag är superkänslig mot och gör allt för att undvika, jag får panik av dem.

Frustrationen har alltid varit ett problem och jag ger gärna upp lätt. Och får liknande painkattacker om jag blir pressad eller någon ska bestämma hur jag ska göra något. Eftersom jag tyvärr inte fått någon hjälp via skola osv så har jag emellanåt haft det ganska kämpigt. Men jag har alltid haft en förmåga att hitta egna lösningar och system, som fungerar alldeles utmärkt, förutom när jag ska förklara hur jag gör. För mig är det självklart, för alla andra obegripligt. T.ex. så räknar jag baklänges.

Jag har svårt att avsluta det jag börjar med och tappar lätt mitt driv om jag stöter på onödiga motgångar.

Jag glider lätt iväg och struntar gärna i att göra sådant som jag vet att jag inte klarar av, t.ex. glosor.

Jag har en bror som har damp, så det ”finns i släkten”. Och jag planerar att ta reda på mer om hur det ligger till med mig, men vill gärna ha lite kött på benen först. Tacksam för svar.


Ingrid Gråberg svarar:

Du tar upp tre saker som du menar att du har ”i bagaget”. Det första är dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, som onekligen kan göra det jobbigt att studera om inte skolan tillhandahåller hjälpmedel och tillåter muntliga prov till exempel. Sedan nämner du synestesi, som innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade, vilket inte alls behöver vara någon nackdel utan snarare kan vara berikande. Och för en som närmast är tondöv ter sig absolut gehör som en avundsvärd förmåga, samtidigt som jag kan föreställa mig att det kan göra det mindre njutbart att lyssna på musik när det inte spelas eller sjungs perfekt. Du skriver ju också att du är känslig för vissa ljud, så kanske lider du till och med av att lyssna på viss musik.

Såväl dyslexi som synestesi och absolut gehör har med hjärnans fungerande att göra. Även om dyslexi är vanligt förekommande så kan man se det som en avvikelse från det normala/det som är mest vanligt. Synestesi är något mindre vanligt och absolut gehör är påtagligt ovanligt. Din hjärna verkar unik på flera sätt, till exempel räknar du baklänges och löser problem på ett sätt som fungerar bra, men som ingen annan begriper sig på. Det här skulle ju alls inte behöva vara något problem och kanske är det inte heller det du menar.

Det du tar upp som problem är koncentrationssvårigheter, ljudkänsligheten, din tendens att lätt ge upp vid minsta motgång och panikkänslorna som förekommer i samband med press och när någon vill bestämma över dig. Du har både svårt att ta itu med saker som är jobbiga och svårt att avsluta saker som du påbörjat.

Om du har en Uppmärksamhetsstörning (ADD) kan jag såklart inte avgöra med hjälp av ett brev, men utifrån din beskrivning tycker jag att det finns anledning att göra en utredning som inkluderar den frågeställningen. Med tanke på att en del av dina upplevda problem inte är direkta symtom på ouppmärksamhet, så kan det vara idé att göra en mer omfattande utredning som tar hänsyn till ditt fungerande och mående i stort. Till exempel kanske en neuropsykologisk utredning kan leda till att du kan sätta ord på hur du tänker, hur du löser problem. En bredare utredning bör också kunna hjälpa dig att förstå varför du reagerar så starkt när du utsätts för press och kunna ge dig vägledning så att du kan lära dig hantera press bättre.

Mitt råd är att du tar kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och framför din önskan om en utredning. Om du tar upp allt som du skrivit i ditt brev hit så bör man ta dig på allvar och erbjuda dig en tid för ett första bedömningssamtal.

Vänlig hälsning,