Vacklande självförtroende

Hej, jag har tagit mig ur en riktig jobbsökarångest och är i full gång med ansökningar i form av spontanansökningar och ansökningar till utannsonserade jobb. Jag behöver ringa vissa personer men det tar emot nåt fruktansvärt och jag behöver verkligen passa på då jag eventuellt får inspiration och känner mig tillräckligt modig vilket inte är ofta. Tills vidare söker jag per mejl och det är lättare.

Jag har drivit eget företag dvs. jobbat som entreprenör och känner både att jag kan HUR MYCKET SOM HELLST för att andra stunder känna GUD JAG ÄR SNART 34 ÅR O JAG KAN JU INGENTING! (jag är civilingenjör i botten)

Det jag är orolig över är att jag ska tappa självförtroendet och bli passiv o deprimerad om jag inte får någon framgång på mina ansökningar som jag nu äntligen kommit igång med. Jag undrar därför om ni har några tips på hur jag ska förhålla mig till detta för att klara mig igenom eventuella bakslag?


Liria Ortiz svarar:

Du skriver att du är orolig för att tappa ditt självförtroende och bli passiv och deprimerad om du inte tar dig ur arbetslösheten. Din oro är befogad, det är många som blir nedstämda när det trots alla ansträngningar tar lång tid att få ett nytt arbete. Du är klok som tar din oro på allvar och skriver till oss på Psykologiguiden för att få tips och förslag hur du kan förebygga att det händer dig.

Vad kan man då göra? Det viktigaste är att aktivt förebygga att man blir nedstämd och självanklagande! Hur? Undvik att koppla ditt eget värde som person med att enbart vara en arbetande person. I vårt samhälle är det vanligt att vi identifierar oss med våra prestationer och vårt arbete. Vi presenterar oss som att vi ÄR civilingenjörer, vårdbiträden, psykologer, snickare och så vidare. Det kan låta självklart men du är mycket mer än ditt arbete! Ha levande inom dig de egenskaper, kunskaper, erfarenheter och kvaliteter du har som person och som finns kvar även när du inte arbetar. Fokusera på och odla dina egenskaper och värderingar. Det är dem som gör dig till den unika och värdefulla person du är oavsett hur livet ser ut för stunden. Det här är centralt för att du ska kunna behålla ditt självförtroende och ditt egenvärde som person även vid svårigheter och motgångar. Ta inte heller ett nej till en arbetsansökan personligt, arbetsgivarna har ofta mycket speciella kravprofiler som inte är så lätt att motsvara. Man måste faktiskt oftast ha slumpen på sin sida och matcha rätt profil vid rätt tillfälle.

Andra saker du kan göra är att uppmärksamma att när man är arbetslös eller har andra problem i livet har vi en tendens att älta svårigheterna, att fokusera på allt som ger näring till våra negativa tankar om oss själva och omvärlden. Du skriver: ”Jag behöver ringa vissa personer men det tar emot något fruktansvärt och jag behöver verkligen passa på då jag eventuellt får inspiration och känner mig tillräckligt modig…”

Det du beskriver är mycket vanligt och högst mänskligt. Det är ofta så vi gör, vi väntar på att må bra eller känna oss modiga för att göra det som tar emot. Tyvärr kan det här beteendet både utlösa och vidmakthålla nedstämdhet. När man skjuter fram saker och ting tills man känner sig starkare eller har samlat tillräcklig med mod, är det lätt att man fastnar i en ond cirkel. Paradoxen är att ju längre tid vi väntar desto svårare blir det för oss att känna oss inspirerade och modiga. Det är när vi gör saker, särskilt det som tar emot, som vi lär oss att det värsta inte händer och att vi klarar av mer än vi trodde oss om. Det förstärker oss i vardagen.

Vad kan du göra för att förebygga att du mår sämre? Se arbetssökandet som ett arbete i sig. Ditt arbete är från och med nu att söka jobb och du kommer att ha bra och dåliga dagar men det ska göras, det är ditt jobb.

Planlägg din vecka med ett veckoschema. Lägg upp hur många timmar per dag du ska ägna dig åt att söka arbete. Och det här är VIKTIGT! Planera samtidigt för att du minst tre gånger i veckan ska ägna åt aktiviteter du uppskattar. Brist på pengar behöver inte vara ett hinder. I de allra flesta städer finns det mängder med föreningar och organisationer som erbjuder kostnadsfria aktiviteter. Gör något varje dag som bidrar till ditt välbefinnande. Det bör vara något som är lätt tillgängligt och som inte kräver stora förberedelser. En sådan aktivitet kan exempelvis vara att träna mindfulness, medveten närvaro, för att ännu bättre kunna njuta av de små glädjeämnena som säkert finns i ditt liv. Läs artikeln om Mindfulness - här på Psykologiguiden.

Huvudprincipen i mina förslag är att du inte väntar på att må bra, känna dig modig eller få inspiration utan att du gör det du har planerat oavsett vilken sinnestämning du har för dagen. Att göra det du måste samtidigt som du gör mer av det som ökar ditt välbefinnande i vardagen bidrar till att förebygga nedstämdhet och förstärker självförtroende.

Av stor betydelse är också att du förstärker ditt nätverk eller att du bygger upp ett nätverk som kan fungera stödjande för dig. Du har varit egen företagare. Om du finner det lämpligt använd dig av dessa kunskaper och erfarenheter. Ta fram din entreprenörsanda, bli projektledare och organisera en grupp kring något ämne som intresserar dig. Bara för skojs skull!

Stor lycka till och varma hälsningar.