Mellan älskare och kompis

Hallå! Har varit tillsammans med min fru nu i snart 10 år. Vi har haft det jättebra, gite oss -08. Men det senaste halvåret har min fru avvisat mig mer och mer. Hon genomgick en magsäcksoperation för ca 1 1/2 år sedan. Har nu tappat 55 kg. Men för varje kilo så har hon ökat sitt självförtroende men tappat lusten till mig.

Jag tycke att det även blev sämre efter att hon satte in spiral. Jag gläds jättemycket åt hennes framgångar både jobb och vikt. Men tycker det är så konstigt att hon kan tappa sexlusten när hon har blivit så mycket sexigare och kan göra sådant som hon inte kunde förut. Hon vill nog ta igen det hon missade när hon var stor så nu ränner hon ute och flörtar med killar överallt. Men inte med mig. Jag mår jättedåligt, kan börja gråta på jobbet helt plötsligt. Har försökt att prata med henne och talat om hur jag mår men vi blir bara osams. Hon tycker att jag ska låta henne vara så blir det snart bättre. Försöker men saknar henne så. Hon säger att hon älskar mig men inte på samma sätt som jag. Hon menar att jag är mer nykär men inte hon. Då sa jag att om man älskar någon så borde ju lusten finnas också. Men så funkar det inte för tjejer säger hon. Då konfronterade jag henne med att har jag blivit din kompis bara. Då sa hon någonstans mitt i mellan älskare och kompis. Älskare=sex och kompis= kram.

Hon kan tänka sig gosa och ev pussas. Men allt sker på hennes villkor. När vi gosar så är det bara hon som får beröring, får lyfta hennes hand till mig. Vad göra:(.


Jörn Aasmundsen svarar:

När en part i en parrelation genomgår en stor, personlig förändring, påverkas också relationen. Att genomgå en magsäcksoperation handlar därför om något mer än att bara tappa i vikt. Dels innebär det gärna att självbilden påverkas, att man behöver hitta sig själv i sin nya kropp, dels påverkas omgivningens förhållningssätt och bemötande. Baserat på din beskrivning, skulle jag tro att din fru skulle kunna känna igen sig i detta. Därför berör en sådan förändring både det kroppsliga, det psykologiska och det relationella området.

Samtidigt förstår jag av det du skriver att du upplever att det finns en paradox i detta; att hon trots att du upplever att hennes självförtroende har ökat, så har hon tappat lusten till dig. Istället uppfattar jag att du tycker att hon söker bekräftelse hos andra. Då jag inte vet hur din fru ser på detta, är det svårt att bedöma om livet efter magsäcksoperationen har samband med detta eller om det fanns delar i relationen hon inte var nöjd med sedan innan. Inte så sällan kan en part känna att man trivs och har det bra i relationen, medan den andre känner missnöje på ett eller flera områden. Detta blir dock bara en av flera möjliga hypoteser.

En annan reflektion är sambandet mellan kärlek och sex. Var och en av oss har olika områden där vi känner oss som mest bekräftade och älskade. För några är ord det viktigaste, för andra är det handlingar och för ytterligare andra är det sexuella och kroppsliga området. Du beskriver inte så mycket om hur det var tidigare, mer än att du upplevde att hennes spiral påverkade hennes sexlust. Oavsett kan olikheter i förhållande till vilka områden som är viktigast för var och en av er vara något som över tid påverkar både lusten, intimiteten och kärleken.

Du beskriver att din fru önskar att du skall låta henne vara så blir det bättre. Samtidigt förstår jag att du känner både tvivel och oro i förhållande till hur du skall bemöta detta. Jag förstår att du har försökt att prata med henne om hur du känner, men att detta istället har lett till att ni blivit osams.

Det är svårt att skapa konstruktiva samtal kring svårigheter man upplever i relation till sin partner. Inte så sällen blir det som i grunden är ett önskemål om kontakt mottaget som kritik. Om du beskriver det du längtar efter, kan detta samtidigt vara svårt att tillmötesgå för din fru om hon inte känner dessa känslor för dig. Då blir livet tillsammans istället mer kravfyllt, även om det inte var avsikten från början.

Min rekommendation är att ni tillsammans söker er till en parterapeut eller till Familjerådgivningen där ni bor. Där har ni möjlighet att med en tredjepart beskriva och reflektera kring era känslor och era val. Om din fru inte önskar att följa med, tror jag det är viktigt att du i så fall söker hjälp för egen del för att reda ut hur du själv tänker om ditt eget liv och eran relation.

Lycka till!