Svårt att prata ut

Hur kan jag lära mig att prata ut med min partner när vi grälar och säga vad jag tycker och tänker på ett bra sätt? Alla mina tankar försvinner när vi är i ett gräl och kan inte komma på något att säga och när jag väl säger något blir allting fel.

Vi har ett distans-förhållande och det är då man behöver kunna säga vad man tänker och så. Men jag har jättesvårt för det och behöver verkligen hjälp för förhållandet blir bara sämre och sämre och jag mår bara dåligare för var dag som går.


Philip Weiss svarar:

Jag föreslår att ni gör en överenskommelse om att pröva följande övning när ni träffas och inte via telefon:

Sätt av ca 15 minuter till övningen. Sätt er mittemot varandra. Den ena börjar med att tala om det som är angeläget för henne/honom i relationen. Låt oss säga att "monologen" skall vara i max 3-4 minuter. Den andres uppgift är att lyssna och inte avbryta. När den första är klar med att berätta så skall den andre återkoppla vad den första har berättat utan att lägga till kommentarer eller värderingar. Den som har talat har möjlighet att korrigera om lyssnaren har missat något.

Därefter byter ni. När båda har haft sin monolog så tar ni en gemensam diskussion och diskuterar vad av det som framkommit som ni vill tala vidare om och när detta skall ske. Ha ett block och skriv ned ämnen och sätt upp en tid då detta skall ske. Om ovanstående övning är för tuff att genomföra rekommenderar jag dig att skriva ett brev till din partner där du tar upp sådant som du kan formulera i lugn och ro. Be din partner att också svara i brevform så att ni håller nere temperaturen på dialogen. Om detta inte heller fungerar så rekommenderar jag er att söka gemensam hjälp via familjerådgivare i kommunen, alternativt så har Svenska kyrkan sådan verksamhet eller anlita en privat professionell parterapeut. Lycka till!