Är jag pedofil?

Hej. Jag är nu 20 år och intresserar mig för flickor mellan 7 och 13 år. Vissa har jag börjat fråga: vart bor du? Hur gammal är du? och är du singel?

En massa kompisar har sagt att du måste söka hjälp du är nog påväg att bli pedofil och jag är jätterädd för det. Snälla hjälp mig?


Ingrid Gråberg svarar:

Själva definitionen av en pedofil är att man som vuxen känner en sexuell dragning åt barn och det verkar du göra. Så länge det bara handlar om fantasier är det ingen som tar skada av det, men eftersom du har börjat ta kontakt med unga flickor så är frågan om du har för avsikt att leva ut dina fantasier, vilket är olagligt och innebär ett övergrepp mot barnet ifråga. Nu uttrycker du en rädsla för att det ska visa sig att du är en pedofil och det tolkar jag som att du inte medvetet planerar att ha sex med småflickor.

Det är ändå bra att dina kompisar har uppmärksammat dig på ditt beteende och jag kan bara instämma i deras rekommendationer om att söka hjälp och det av två anledningar. Min mångåriga erfarenhet av att jobba med barn gör att jag först och främst vill framhålla behovet av att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp.

Om du får hjälp att se hur du kan få utlopp för dina fantasier just i fantasin och hjälp att hitta strategier som gör att du kan stoppa eventuella impulser att ta kontakt med barn i syfte att ha sex, så slipper något barn bli utsatt för ett övergrepp. För det handlar alltid om ett övergrepp när en vuxen har sex med ett barn – även när barnet till synes frivilligt deltar i de sexuella aktiviteterna.

En del framhåller att barn har en egen sexualitet och att barn tidigt kan uppvisa sexuella beteenden. Det stämmer, men den skiljer sig från den vuxna sexualiteten och det är framför allt en stor skillnad på att ägna sig åt sexuella lekar tillsammans med en jämnårig och jämspelt partner och att delta i sexuella aktiviteter där partnern är betydligt äldre och större.

Du behöver också söka hjälp för din egen skull, så att du inte behöver gå omkring och vara rädd eller känna skam till exempel. I en samtalskontakt kan du få syn på vem du är och vad du vill – inte bara när det handlar om din sexualitet.

När det gäller sexualiteten så undrar jag om du inte alls känner dig attraherad av vuxna kvinnor eller män. Och hur ser dina relationer till jämnåriga ut? Hur bekväm känner du dig tillsammans med kvinnor? Det här är bara några exempel på frågor som det kan finnas anledning för dig att undersöka vidare.

Var kan du då hitta hjälp någonstans? Ja, det kryllar inte av duktiga terapeuter som också besitter stor kunskap om sexuella avvikelser (om det nu är det som det handlar om). Mitt råd är att du ringer till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i din kommun och frågar vart du ska vända dig med din oro. Bor du i Stockholm kan du vända dig till Centrum för andrologi och sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man har psykoterapeuter med särskild inriktning på just pedofili.

Du kan också få råd och läsa mer på PrevenTell - Hjälplinjen för oönskad sexualitet, www.preventell.se.

Vänlig hälsning,