Kan barn få höst-/vårdepression?

Hej, jag undrar om barn också kan drabbas av höst-/vårdepression? Gäller samma symptom som hos vuxna då?


Jenny Klefbom svarar:

Årstidsbunden depression är ett tillstånd som vi ännu inte vet allt om. Exempelvis har forskningen inte kommit fram till någon helt entydig förklaring till varför vissa människor drabbas av dessa återkommande, årstidsbundna depressionsepisoder.

När det gäller hur barn drabbas av årstidsväxlingarna, är kunskapsläget oklart. Organisationen AAP, som är en internationell förening för barnläkare med sitt säte i USA, menar att det är möjligt att årstidsbundna depressiva besvär kan förekomma hos barn, men att man behöver forska mer på området innan man kan slå fast det.

Den vanligaste debutåldern för årstidsbunden depression är i tidiga 20-årsåldern. I takt med att man blir äldre minskar sedan risken för att sjukdomen ska bryta ut. Det är också ett tillstånd som är vanligare hos kvinnor än hos män, även om man tycker sig ha sett att de män som drabbas har svårare symtom.

De här skillnaderna framträder när man ser på större grupper av patienter, och det behöver alltså inte gälla i det enskilda fallet.

Det tycks också som att det finns en ärftlig komponent bakom sjukdomen, då risken är större att insjukna om man har en eller flera nära anhöriga som är drabbade.

Om du har ett barn eller en tonåring som uppvisar symtom på depression, vilka debuterar samma tid varje år, tycker jag att du ska uppsöka BUP; barn och ungdomspsykiatrin. Oavsett vad symtomen beror på, är det ju då viktigt att ditt barn får hjälp.

Som förälder kan du också hjälpa barnet genom att se till att han eller hon kommer ut i dagsljuset, får möjlighet att röra på sig och äta regelbundet och bra samt hålla extra noga på en regelbunden sömn- och dygnsrytm.

Här kan du läsa mer om:
Årstidsbunden depression
Depression
Barn som mår dåligt

Vänlig hälsning,