Obehag av kroppskontakt

Jag är en tjej på snart 18 år som har har svårt med att ha kroppskontakt med andra människor. Som liten gillade jag det, men ju äldre jag blev drog jag mig mer undan. Känner mig obekväm så fort någon nuddar mig "för att få kroppkontakt".

Idag har jag svårt med all sorters närhet. Kramar, klappar, smekning, och att bara nudda någon. Ögonkontakt är också jobbigt med vissa människor. Känner tillochmed obehag om min syster sitter/står för nära mig. Ibland drar jag mig undan omedvetet när någon är för nära mig även om jag inte tänker på det. ( kan bara vara fötterna som nuddas t.ex.)

Det gör också så att jag har svårt att få bra kontakt med människor, jag blir på något sätt alltid alltid tillbakadragen. Jag är annars väldigt social. Jag älskar att vara med vänner och umgås och får lätt vänner. Så har inget problem med det sociala biten. Och det konstiga är att jag inte känner såhär när det gäller sex/kroppkontakt med killar. Då känns det mycket bättre men ändå lite läskigt, men bra!

Igår kom min mamma och tog mig i handen och bara ville hålla. Det var då jag märkte att det måste vara något fel på mig. Det var mycket obehagligt för mig.

VAD BEROR ALLT DET HÄR PÅ???

Är det något i mitt undermedvetna? Eller bara hur jag är? Böjar tycka att det är jobbigt.


Ingrid Gråberg svarar:

Att man har svårt med kroppskontakt kan bero på flera saker. Det kan till exempel handla om något som man kallar för perceptionsavvikelser.

Med perception menas hur man uppfattar/tolkar de olika sinnesintrycken (hörsel, syn, lukt, smak och känsel).

Avvikelser innebär att man antingen är mer känslig eller mer okänslig än genomsnittet, till exempel att man hör ljud som ingen annan lägger märke till eller att man har en hög smärtröskel. Det kan också innebära att man upplever sinnesintryck, exempelvis beröring, på ett annorlunda sätt än de flesta andra gör, att man upplever obehag eller smärta när andra upplever att det känns lugnande och skönt.

Känseln är viktig för oss på flera sätt. Den hjälper oss att identifiera saker och skilja mellan olika saker, till exempel om det är något hårt, mjukt, blött, torrt, strävt eller slätt.

Känselsinnet har också en skyddande funktion. Om man lägger handen på en varm spisplatta skickas det blixtsnabbt information från huden till hjärnan och tillbaka till de muskler som får handen att flytta sig från värmekällan. Fungerar inte det här varnings-/alarmsystemet, det vill säga om man inte känner att plattan är varm, så riskerar man att få riktigt allvarliga brännskador. Det kan också vara åt andra hållet, att varningssystemet går igång lite för lättvindigt. Då kan all form av beröring uppfattas som farlig och kroppen reagerar med att vilja dra sig undan ”faran”.

Att kroppskontakt upplevs som obehagligt kan ibland ha en koppling till att man varit utsatt för sexuella övergrepp och kan då förklaras med att beröringen aktiverar minnet av traumat. Men eftersom beröring i samband med sex är det minst problematiska för din del, så kan man nog utesluta den förklaringsmodellen.

Andra tänkbara orsaker till att kroppskontakt och ögonkontakt kan vara obehagligt för dig är ett stort behov av personlig integritet, att du upplever att någon inkräktar på din personliga sfär när de vidrör eller ser på dig. Eller att du har en dålig självkänsla, dålig kroppsuppfattning eller ett vagt jag, att du har svårt att veta var dina egna gränser går och därför vill ha ett stort säkerhetsavstånd till andra människor.

Att kroppskontakt i samband med sex går bra kanske kan verka konstigt, men det skulle kunna förklaras med att det sker saker helt automatiskt i kroppen när man blir sexuellt upphetsad och att dessa reaktioner tar överhanden.

Eftersom du upplever obehagskänslorna i samband med kroppskontakt som ett problem, så skulle det nog vara bra för dig att prata igenom saken med exempelvis en psykolog, för att komma fram till vad det kan bero på. Om förklaringen huvudsakligen går att finna i perceptionen, att det är så här du fungerar, så handlar det delvis om att acceptera och hitta fungerande strategier i vardagen. Visar det sig istället att det kan finnas kopplingar till någon av de andra hypoteserna som jag tagit upp så hamnar fokus någon annanstans.

Vilken förklaringsmodell som är mest relevant i ditt fall kan jag omöjligen svara på. Däremot tror jag att det skulle vara en god hjälp för dig om du kan hitta en förklaring och också få syn på vad som är möjligt att förändra. Tveka därför inte att söka hjälp. Om det finns en Unga vuxna-mottagning där du bor tycker jag att du ska vända dig dit i första hand och be om en samtalskontakt.

Vänlig hälsning,