Min kille kan inte släppa taget om sin mamma

Jag undrar hur kan man få sin kille och släppa taget om sin mamma? Min kille och jag har levt tillsammans i några år men under dessa år har hans mamma levt i vårt förhållande. Han berättar allt till henne och hennes beslut är det som styr vårt liv. Detta har pågått från början.

Jag har pratat med honom och försökt få honom att inse att vi måste kunna besluta och styra vårt liv själva, men det känns som om han inte vill förstå eller inse sanningen...


Jörn Aasmundsen svarar:

Att leva tillsammans med någon, innebär som oftast att vi också behöver förhålla oss till personer som finns i den andres liv sedan innan. Det kan handla om både familj och vänner. I många avseenden kan dessa relationer bli en tillgång, att man också själv får nya sociala kontakter och ett utökat nätverk. Ibland kan dessa relationer emellertid innebära en belastning, särskilt om man känner att de på olika sätt påverkar eller inkräktar på det liv man vill leva och de beslut man vill fatta tillsammans med den man lever tillsammans med.

Det framgår inte riktigt av din fråga på vilket sätt din sambos mamma påverkar ert liv. Jag förstår att du känner att hennes beslut ”styr” ert liv, men inte på vilka områden det sker. Är det så att du känner att din sambo berättar saker om er som du tycker att hans mamma inte skall veta eller är det så att han dryftar saker med henne som han inte dryftar med dig?

När jag läser det du skrivit, undrar jag om du blir osäker på din sambos lojalitet – om han är mer lojal med sin mamma än med dig?

Om din sambo har haft en mycket förtroendefull relation med sin mamma genom åren, kan det vara svårt för honom att förstå det du har försökt att förmedla till honom. Sedan kan det vara en svårframkomlig väg att argumentera utifrån vad som är ”sanningen”. Snarare tror jag det handlar om skillnader i hur ni ser på hennes involvering i ert liv, vad ni har med er i eran historia samt hur ni kan hitta en kompromiss i detta som ni båda kan leva med.

För din sambos mamma kan det också vara svårt att du tagit över rollen som ”den viktigaste” i hennes sons liv. Om det förhåller sig på det sättet blir givetvis bara spekulationer, men relationen mellan svärmor och svärdotter kan inte så sällan vara mer komplicerad än mellan exempelvis svärfar och svärson. Sedan uppfattar jag utifrån det du skrivit att just frågan om vem som är den viktigast, du eller hans mamma, är något som förmodligen blir en källa till både tvivel och frustration från din sida.

Jag förstår att du genom åren försökt olika sätt att beskriva det du känner för att din sambo skall förstå det problem du upplever. Ibland kan det dock vara ganska svårt att kritisera ”den andres” familj, det leder nog till att det är ganska lätt att gå i försvar.

Själv tror jag nog att det mest konstruktiva sättet att ta sig an den olikhet du uppfattar er emellan, är utifrån den relation som du och din sambo har. Hur tycker du att ni kommunicerar kring andra frågor, hur förhandlar ni kring saker ni inte är överens om och på vilka områden tycker du att hans mamma har litet eller inget inflytande över ert liv? Tror du din sambo skulle ha lättare för att fundera mer allmänt kring hur ni kommunicerar än specifikt om hans mammas påverkan på dig och er?

Ni har kanske haft samtal med detta fokus innan. Av den anledning kan det vara en idé att söka en utomstående professionell som kan lotsa er genom dessa frågor, både de allmänna och de mer specifika i förhållande till det att leva tillsammans. Om ni söker hjälp gemensamt, finns möjlighet för var och en av er att bättre förstå och leva med den andre. Det gäller både det andres bakgrund, värderingar – och ursprungsfamilj. Din sambo har säkert sina skäl för att agera som han gör och kanske känner han att du genom åren inte heller har förstått honom i tillräcklig grad.

Jag önskar dig och er lycka till!