Trafikhumör

Jag är en väldigt lung och närvaromedveden människa, somliga skulle kanske kalla mig löjligt perfekt och kontrollerad, men jag blir som förbytt i biltrafik. Jag kan bli tokigt irriterad på människor i bilar som "är i vägen". Jag tror att jag uppfattar det som en förolämpning, oartighet och brist på närvaro. Om jag uppenbarligen vill förbi och det finns alla möjligheter att släppa förbi mig, men man inte gör det, då blir jag som tokig. Kanske inte verbalt etc, men jag tar till manövrar med bilen som är på tok för aggresiva.

Jag tror mig givetvis ha extremt bra kontroll på min bil, iaf mycket bättre än många andra människor, men jag är ändå medveten om att jag inte är den enda som kan ställa till det i trafiken. Någon dag gör någon något jag inte räknat med och det slutar illa.

Jag har verkligen inga som helst aggresivitetsproblem i andra situationer. Så det är inte ett beteende som är likt mig alls i övrigt. Kan man söka hjälp för så "triviala" och isolerade problem som detta? Jag vill verkligen inte skada någon.


Liria Ortiz svarar:

Hej, tack för din fråga, som beskriver en upplevelse som många kan igenkänna sig i. Att känna en stark ilska i trafiken som bilförare, och att agera ut ilskan på ett sätt som i andra sammanhang är oss främmande, är vanligt. Studier visar att mer än hälften av alla bilförare upplever detta.

Låt mig först, innan du får några råd av mig, sätta din fråga i ett större sammanhang. De psykologiska förklaringarna till ilskan i trafiken är att man som bilförare känner sig hotad vid oväntade manövrer från andra bilförare. Det utlöser en rädsla som lätt blir till ilska. Det handlar om ett grundläggande mänskligt beteende när vi känner oss hotade, ett arv från vår evolutionära historia, som brukar benämnas kamp- eller flyktreaktionen.

Beteendet ilska i trafiken vidmakthålls av att bilföraren sällan förlorar något på beteendet. I vår kultur anses visserligen en aggressivitet som ageras ut som opassande och tecken på dålig impulskontroll. Den tillåts inte på arbetsplatser, i skolan och i familjen, och vi lär oss därför att kontrollera vår ilska i sådana sociala situationer. Men i bilen som bilförare är vi anonyma för varandra, och vi uppfattar därför inte att vår ilska riktar sig mot en unik individ, och då uppfattar vi den som mer tillåten. Snarare förstärks beteendet varje gång det inträffar eftersom bilföraren som till exempel pekar finger eller tutar på de sätten kan avreagera sig, och utan att de får några negativa konsekvenser i stunden.

Problemet är egentligen inte ilskan. Den är en av våra grundläggande känslor, och vi känner det vi känner, utan hur vi ska kunna kontrollera ilskan, så att den inte blir till skada för andra eller oss själva.

Du undrar om du ska söka hjälp för din ilska. Mitt råd är att du börjar med att träna dig i det som kallas ilskekontroll. Blir du inte nöjd med vad du uppnår på egen hand kan du kontakta en KBT-inriktad psykolog eller psykoterapeut. Det finns korta, fokuserade behandlingar för att träna att bli bra på att hantera ilska.

Här är några färdigheter för att få bättre kontroll över din ilska som du kan träna på egen hand:

• Observera dig själv ett tag och registrera i vilka situationer som du blir ilsken i trafiken. Det kommer att hjälpa dig att tidigt bli uppmärksam på att du är på väg in i en risksituation, och då göra något för att bryta den uppladdning som börjat.

• Notera vilka fysiska tecken på tidig ilska som du har, till exempel spända muskler, ökad puls, och upphetsning. Här är idén densamma som ovan, genom att bli uppmärksammare på dina igångsättare, kan du bryta händelsekedjan innan det gått för långt.

• När ilskan är på väg, trappa ner din andning. Börja andas långsammare, ta djupa andetag, och låt pulsen minska. Det är det mest effektiva sättet att dämpa sin ilska.

• Räkna sedan långsamt till 10 innan du tillåter dig att reagera på situationen.

• Säg fraser till dig som ifrågasätter de aggressiva tankar som du har fått, till exempel; Det här är inte hela världen. Folk gör fel ibland eller Jag gillar läget. En försening på några minuter är ju faktiskt inte en katastrof. Och använd din humor för att ta udden av din ilska!

• Ta en kort paus på säg 10 minuter innan du kör iväg. Få ner din stressnivå innan du kör iväg. Undvik att ha rökt eller druckit kaffe alldeles före du börjar köra. Nikotin och koffein är aktiverande substanser, som kan försvåra att slappna av vid stress.

• Hitta alternativ. Om till exempel dina dagliga resor med bil gör dig arg och frustrerad kan du överväga att resa på ett annat sätt, med buss eller tåg, eller hitta en annan väg att köra som har en lugnare trafik.

Läs gärna mer om detta ämne i en självhjälpsbok om ilskekontroll av den amerikanske psykologen Robert Nay. Boken heter ”Ta makten över din ilska”, och resonerar om fenomenet ilska, hur den kan förstås och hur ilska kan kontrolleras på olika sätt.

Varma hälsningar,