Ska alkohol verkligen serveras på personalfester?

Jag arbetar på ett medelstort företag och vi har sedan ett halvår en ny chef i och med en sammanslagning av två avdelningar. Då sammanslagningen var klar skulle en fest hållas för den nya personalgruppen. På festen serverades fördrink, sedan obegränsat med öl/vin till maten och efteråt kunde spritdrycker köpas till självkostnadspris. Själv tyckte jag att det var väl mycket alkohol som serverades, vi var trots allt på arbetsplatsen. Hur ska man tänka?


Anna Karlstedt svarar:

Det här är en intressant och viktig fråga tycker jag, den kan belysas på flera olika sätt. Till att börja med blir jag nyfiken på vad som står i företagets policydokument kring alkohol? Förhoppningsvis finns där tydliga regler för hur alkohol skall hanteras på arbetsplatsen (detta är ett bra exempel på att policydokument är viktiga!). Leta fram dokumenten och se vad som står där, i värsta fall har din chef handlat tvärt emot företagets policy.

Jag har sett det här tidigare, en chef med goda intentioner som vill skapa trevlig stämning, eller belöna sin personal genom att frikostigt bjuda. Men tyvärr så kan det också skapa svårigheter. Det försätter dem som har svårt att hantera alkohol i en besvärlig situation och kan leda till att de antingen inte dyker upp alls, eller dricker okontrollerat.

Självfallet kan det i förlängningen leda till att det blir svårt för både den personen och kollegorna när man sedan skall jobba ihop igen. Det kan även bli problematiskt för dem som inte har svårt med alkohol i vanliga fall. Om det bjuds på obegränsade mängder alkohol kan vi alla bli mer berusade än vad som känns OK bland sina kollegor, och eftersmaken riskerar att bli bitter.

Gränsen för vad som är en trevlig personalfest med uppsluppen stämning och en som går över styr kan vara hårfin. Detta är några av anledningarna till att man i policydokument bör reglera och begränsa alkoholkonsumtionen i arbetsrelaterade sammanhang som t.ex. kick-off eller personalfest.

Hälsningar