Jag dricker för mycket - behöver hjälp!

Jag vet att jag dricker för mycket. Jag känner mig stressad och har svårt att varva ned på något annat sätt. Det här har lett till att jag sjukskriver mig ofta, och nu vill min chef ha ett samtal om korttidsfrånvaron. Jag skäms och vill ha hjälp, men utan att behöva berätta för alla på jobbet. Kan man få hjälp via sin arbetsplats? Jag arbetar med administrativa uppgifter på ett stort svenskt företag.


Anna Karlstedt svarar:

Det är jättebra att du har insikt om dina svårigheter, det är inte ovanligt att den här typen av problem förnekas. Det är också positivt att du önskar hjälp, för det finns hjälp att få.

Det problem du beskriver är inte helt ovanligt. Alltför många använder alkohol för att komma ner i varv, det är förrädiskt eftersom det fungerar snabbt och effektivt på kort sikt. På lång sikt är det dock som du märkt destruktivt. Precis som du har erfarit riskerar man att inte orka med sitt arbete och hälsan kan försämras på flera sätt.

Du behöver absolut inte berätta för alla på jobbet! Om du anförtror din chef under ert kommande samtal, så får han naturligtvis inte diskutera det med andra utan att du godkänner det. Möjligen kan någon på personalavdelningen involveras, de har goda kunskaper om vad arbetsgivaren kan hjälpa till med och hur man får till stånd hjälpinsatser. Om du inte känner dig trygg med din chef, finns det kanske ett skyddsombud på avdelningen som du kan anförtro dig åt. Skyddsombud ska kunna vara behjälpliga i alkoholrelaterade ärenden. Ytterligare ett alternativ är att du vänder dig till en kollega som du står nära, och som kan vara med som stöd då du pratar med din chef.

När det kommer till tänkbara stödinsatser tycker jag att du i första hand skall få hjälp med att kartlägga orsakerna till att du dricker. Du skriver att du arbetar på ett större företag vilket gör det sannolikt att företaget är anslutet till en företagshälsovård. Företagsvården är vana att hjälpa till med de problem som du beskriver och kan hjälpa dig att kartlägga ditt drickande och den stress du beskriver.

Jag kan förstå att det känns jobbigt och lite skamfyllt att berätta om dina svårigheter, men du skall veta att alkoholproblem som sagt är vanligare än många tror och absolut ingenting att skämmas över! Jag önskar dig lycka till!

Hälsningar