Kan man efter flera år börja minnas luckor från fyllor?

Jag var nyligen med om en rejäl blackout på kanske ett par timmar, och började efteråt att oroa mig över att jag ställt till med massa oreda, gjort bort mig eller varit oförskämd. När jag under längre tid ansträngde mig för att minnas ledde det till att jag allteftersom började minnas saker - ganska otydliga och jobbiga minnen på vad jag gjort och pratat om... och inte mycket hängde ihop med varandra, och det var alldeles för mycket som hände på för kort tid att det kunde ha hänt under ett och samma tillfälle. Jag hörde mig för med folk om kvällen, men dem visste antingen ingenting eller hade inte ens varit där.

Med tiden, utan att jag ens tänkt på saken, har vissa av minnena blivit allt tydligare och bättre kopplade, vilket nu övertygat mig. Är det möjligt att hjärnan på något vis spökar och bara hittar på, en omedveten process som under längre tid pågått för att länka ihop det jag tror mig minnas, trots att jag nästan känner mig övertygad om att allt hänt - eller kan det vara gamla händelser, som jag under tidigare fyllor förträngt, som plötsligt kommer tillbaka och vilka jag blandar ihop?

Finns det sätt få en att minnas förträngda minnen på, t ex genom hypnos?


Philip Weiss svarar:

Det är givetvis svårt att veta vad som är vad i det du berättar. Alltså är det är verkliga händelser som din hjärna minns eller är det fantasier och då kanske "worst case scenarios". Om jag spekulerar så kanske hjärnan förtätar och plockar ihop minnen från flera tillfällen och förlägger det till ett tillfälle.

Minnen kan hållas borta p.g.a. att de är allt för smärtsamma, genererar skuld och skam eller inte stämmer med vår självbild. Det är de s.k. psykologiska försvarsmekanismerna som bidrar till att minnen hålls undan. De kan helt enkelt trängas bort från det medvetna systemet i hjärnan och inte vara tillgängligt genom medveten viljekraft. Dessa bortträngda minnen kan komma fram när man är avslappnad, i drömmar på natten eller i situationer som associativt påminner om det som är bortträngt.

När det gäller hypnos så är det en metod där man slappnar av och där bortträngda minnen som vi försvarar oss mot skulle kunna komma fram.

Jag kan inte låta bli att också fundera, utan att vilja moralisera, över det faktum att du utsätter dig för att dricka så mycket att du får s.k. blackout. Det kan ju också vara så att du med vetskapen om att du kanske kommer att dricka så mycket igen framöver och få minnesluckor ständigt mer eller mindre går omkring och oroar dig vilket i sin tur aktiverar minnen och eller fantasier om vad som hänt tidigare. Med det vill jag säga att du kanske skall fundera över ditt förhållande till överdrivet drickande. Alltså varför dricker du så mycket ibland?

Hälsningar