Ska man pressa blyga att tala inför andra?

Jag har läst att det kommit ny forskning om att man inte ska pressa extremt blyga att tala inför andra. Att de ska kunna visa sina kunskaper på annat sätt. Hur ska man som lärare göra med de här barnen? /Lärare i åk 6


Anna Karlstedt svarar:

Det har du verkligen rätt i. Utan att veta vilken forskning du läst, vill jag understryka att det aldrig någonsin är bra att pressa någon som redan är pressad och rädd. Det är stor skillnad på att tvinga en person att göra skrämmande saker och att arbeta med exponering.

När jag jobbar och träffar människor med den här typen av problem så har jag fått höra några hårresande exempel ifrån skolvärlden, som snarare ökat skräcken och obehaget än lindrat den. En del lärare eller mentorer har tvingat barn och unga vuxna med motiveringar som ”alla måste kunna”, ”det här ingår i undervisningen” eller ”det är väl inte så farligt” etc. För att klara av att utsätta sig för det som är läskigt krävs det att man:

1) själv är villig att ta itu med problemen 2) gör en noggrann planering i förväg hur de olika stegen skall se ut 3) lär sig vad det är som händer i kroppen och hur ångest/panik fungerar 4) går lagom försiktigt och stegvis tillväga i ”ångesttrappan” 5) aldrig någonsin gör något som känns alltför skrämmande eller svårt 6) utför exponeringen under kontrollerade former

Problemen med att tvinga någon läsa högt eller tala framför klassen i skolan är flera, men framför allt så brukar sådana situationer tillhöra det som är mest skrämmande, dvs man behöver börja jobba på mycket lägre svårighetsgrad än så. Det kan vara svårt att ”konstruera” lämpliga situationer i skolan.

Så hur kan man som lärare stötta? Jag tror att det bästa är att ställa frågan – ”Jag märker att du tycker det här är svårt, finns det något jag kan göra för att underlätta för dig?”.

Att få förståelse och bekräftelse brukar kännas lugnande och kan öppna för samtal kring problematiken. Man kan också hjälpa till att normalisera (t ex berätta att det är väldigt vanligt) och tala om att det finns hjälp att få.

Om svårigheterna inte är så stora kan man absolut hjälpa till som lärare med lite träning, tips och stöd. För detta finns lärarmaterial att ta hjälp av på UR. Men om man verkligen lider av talängslan så behöver man ofta lite mer omfattande hjälpinsatser.

Här kan du läsa mer om:
Talrädsla
Social fobi

Lycka till!