Går det att göra något åt medfödd talskräck?

Hej Anna! Jag läste en intervju med dig på dn.se. Du svarade där på frågan varför vissa drabbas av talskräck, medan andra inte alls reagerar. "Dels kan man ha en medfödd biologisk och psykologisk känslighet, som skapar ökad rädsla för att till exempel bli granskad."

Min fråga är då hur mycket denna medfödda känslighet styr mig? Kan den göra att det blir mycket svårt att bota min talskräck? Eller kan jag gå emot mina gener och träna bort denna medfödda biologiska känslighet?


Anna Karlstedt svarar:

Det finns ju flera olika förklaringsmodeller kring hur olika psykologiska problem uppstår och vidmakthålls. Ofta är det många faktorer som gemensamt spelar roll. Att man t ex har en biologisk sårbarhet inför att utveckla vissa typer av problem hindrar absolut inte att man kan svara väl på behandling.

Depression t ex är ju i ganska hög grad ärftligt, och deprimerade personer kan ändå ha stor hjälp av psykologisk behandling. Detsamma gäller vid olika ångeststörningar, till exempel social fobi. Dessutom är det ofta svårt att självklart veta vad som är utlösande faktorer vid psykologiska problem.

Det är lite komplicerat det där med ärftlighet – man ärver alltså inte ett gäng ”depressionsgener” eller ”social fobi-gener” som sedan automatiskt ställer till det, utan man ärver en ökad sårbarhet att utveckla problemen. Även om man har den här biologiska sårbarheten så är det inte säkert att man utvecklar något problem. Och tvärtom så kan man utveckla svårigheter utan att ha en ökad biologisk sårbarhet.

Budskapet jag främst vill förmedla vad gäller din fråga är: Oavsett vad som orsakat de svårigheter man har så kan man vara hjälpt av psykoterapi.

Bota är ett knepigt ord. När man jobbar med t ex talrädsla så handlar det mycket om att få en ökad förståelse för hur det hänger ihop - hur kropp och knopp reagerar - samt hur man kan göra för att hantera sina svårigheter på ett mer gynnsamt sätt. Ofta så hjälper det så pass mycket att man klarar av att göra det man är rädd för. På så vis begränsas man inte lika mycket av rädslan i livet. Det brukar också leda till att rädslan eller oron avtar avsevärt.

Här kan du läsa mer om talrädsla

Lycka till!