Hur kan jag bli lycklig?

Jag väntar på att få känna mig lycklig, det har jag alltid gjort genom hela mitt liv tror jag, en slags överlevnasinstinkt. Nu vill jag börja göra det men jag känner att situationen som den ser ut nu gör att jag inte riktigt kan tillåta mig själv att bli lycklig, och jag är rädd för att bli handlingsförlamad.

Jag bor för tillfället hos en kompis, vilket känns dumt då lägenheten inte är så stor och jag känner att hon vill vara själv även fast hon säger att det är klart att du får bo här. Jag har även gjort oansvariga saker som att inte ändrat min adress till där jag bor nu, alltså får jag ingen post.

Nu har jag flyttat tillbaka till min hemstad efter att ha bott borta i ett år för att studera, det kändes tråkigt att återvända hem och jag hade ingen riktig plan då jag tänkte fortsätta studera direkt till hösten

Jag blir ofta stressad när jag tänker på andra som har kommit dit de har kommit i livet, jag jämför trots att jag vet att jag bara ska se till vad jag kan och vill.

För något år sedan levde jag tillsammans med min pojkvän och då kände jag mig lycklig och kunde slappna av men jag kände att jag levde genom honom och tappade min självständighet (som många tjejer kan göra) Trots det var jag alltid väldigt mån om att peppa honom till att göra det som han ville.

Jag undrar vart man hittar kraften till att göra det man faktiskt blir lycklig av och följa sina egna mål? Jag vill känna tillit till mig själv och vill att det ska hända något.


Liria Ortiz svarar:

Såsom jag ser på det, utgår du ifrån ett grundantagande som står i vägen för att du ska kunna känna dig lycklig. Vilket? ”Jag väntar på att få känna mig lycklig.” Ett annat sätt att se på saken är att lycka är något vi skapar oss. Du är inne på detta, när du skriver att ”vart man hittar kraften att göra det som man faktiskt blir lycklig av”.

Du undrar hur du ska hitta kraft. Något som kan vara centralt är att du funderar på vad det innebär att vara lycklig för dig, och beskriver det på ett vardagligt och konkret sätt. Annars är risken att du jagar något som är så abstrakt och långt borta att du aldrig når dit, och kanske inte märker när det finns saker i ditt liv att vara lycklig över.

Ett annat grundantagande om lycka, som kanske leder oss fel, är att tro att lycka är ett tillstånd där olust och svårigheter inte finns i vårt liv. Många människor är helt enkelt olyckliga för att de försöker undvika och kontrollera det som inte går att undvika – att livet vid sidan om lyckan även innebär besvikelser och otrygghet, och andra svåra upplevelser. Ett mer realistiskt sätt att förhålla sig är nog att sträva på efter lycka, och samtidigt acceptera att lyckan ofta är kort, och sällan beständig.

Det finns verktyg för att få uppleva lycka. Den amerikanska psykologen Sonja Lyubomirsky är en internationellt ledande forskare som gjort ett pionjärarbete om lycka som mänsklig upplevelse. Hon har utvecklat en vägledande självhjälpsmodell till lycka baserad på vetenskapliga studier om hur människor upplever lycka. Hon konstaterar att det som kännetecknar lycka är återkommande positiva känslor av glädje, förtjusning, förnöjsamhet, frid, nyfikenhet, intresse, entusiasm, energi och stolthet.

Eftersom positiva känslor av detta slag vanligtvis är kortlivade tror många att de också är betydelselösa. Men vi ska inte underskatta de positiva känslor som genereras under våra vanliga dagar, menar Lyubomirsky. De stunderna är vad vi får, och de skapar en känsla av att allt är möjligt. De kan ge dig en känsla av tillit, kraft och motivationen som du vill uppnå för att kunna följa dina egna mål. Vad skapar korta stunder av lycka i ditt liv? Hur kan du använda dig av den känsla som de genererar för att kunna få kraft att nå dina mål?

Vi vet idag ganska mycket om vad som gör oss lyckliga. Mycket talar också för att vi kan öka vår lycka genom att göra olika saker. Jag föreslår att du prövar att använda hennes självhjälpsmodell – en vetenskaplig guide till lycka. Den finns nu på svenska i boken Lyckans verktyg. Där beskrivs olika handfasta strategier som du kan använda, till exempel att leva i nuet, att hitta sina viktigaste mål, att ha hand om kroppen, att undvika grubblerier och sluta jämföra sig med andra.

Lycka och tillit är stora ord. Därför föreslår jag dig som ett första steg att du tar fram papper och penna och försöker konkretisera. Vad vill du kunna känna, tänka eller göra när du blir lycklig? Och vad vill du kunna känna, tänka eller göra om/när du känner tillit? Skriv ocensurerat och sammanfatta i efterhand vad du har kommit fram till. Fundera som nästa steg: Vad kan du göra redan nu för att närma dig till att känna tillit eller bli lycklig?

Enligt forskningen om lycka blir man som sagt inte lycklig under långa perioder utan lyckokänslan varar en kort tid för att sedan minska eller försvinna. Det som kan leda till en mer långvarig lyckokänsla är när man har fått en känsla av meningsfullhet i livet och en inre trygghet. Man blir då inte så beroende av händelser och yttre omständigheter för att känna sig tillfreds.

Som nästa steg fråga dig själv: Vad är det som ger dig en känsla av meningsfullhet? För att kunna svara på den här frågan fundera på vad som är viktigt för dig i livet. Något som du värdesätter mer än något annat.

Läs gärna boken: Lyckans verktyg. En vetenskaplig guide till lycka, av Sonja Lyubomirsky.

Varma hälsningar och lycka till!