Om jag undanhåller saker

Om jag har ett beteende där jag tex undanhåller saker för min flickvän, tex att jag jobbat på mitt ex jobb i ett år, jag har problem att vara rak, vara tydlig, känner att jag är konflikträdd i hemmet, är inte det på jobbet, vad ska jag göra för att få hjälp med detta???? hur ska jag kunna bli rakare, ärligare, inte ljuga för min flickvän.....Hjälp mig nu, det är illa.....snälla..


Philip Weiss svarar:

Du skriver - hur ska jag kunna bli rakare, ärligare, inte ljuga för min flickvän -. Att du har bestämt dig för att ändra beteende är en bra föresats för att ha och bevara en bra relation. Det kanske inte är till någon direkt hjälp för dig, men det är ganska vanligt att man mörkar och glider lite på sanningen med sådant som man skäms över och inte kan stå för. Rädslan för att inte duga till i den andres ögon är oftast drivkraften. Det bottnar i många fall i att man är överkritisk mot sig själv. Man tror att den andre tänker och känner som man själv gör.

Hur skall du komma tillrätta med dina icke önskvärda beteenden undrar du. Det är i princip väldigt lätt, men samtidigt svårt eftersom det krävs mod för att pröva att göra annorlunda. Mitt förslag är att du helt enkelt säger som det är och ser vad som händer. Du behöver kanske inte ta upp alla dina undvikanden, lögner och rädslor på en gång.

Min erfarenhet av sådana här situationer är att om du samtidigt som du berättar som det är också talar om vad det är som bidragit till att du undvikit att vara ärlig. Att du inte vågat berätta om att du hållit på länge med ditt exjobb för att du kanske skämts över att du inte är tillräckligt framåt, drivande, inte får saker gjort eller vad du nu tror ligger bakom att du inte är klar. På det sättet kan du till din flickvän förmedla dina tillkortakommanden samtidigt som du jobbar på och visar både dig själv och henne att du försöker ändra beteende.

Du skriver att du har svårt med att vara rak. Ibland kan vissa frågor i en relation bli oöverstigliga att tala om då man väntat för länge eller om ens undvikande bidragit till att problemen samlats på hög. Ett sätt på vilket man då kan öppna upp för en dialog är att skriva ett brev till sin partner där man tar upp det som man har svårt att säga direkt. Återigen är det viktigt att också ta upp vad som bidragit till att du undvikit att tala om frågan tidigare. Alltså rädslor, skam, skuld osv.

Sammanfattningsvis så utarmar du din självkänsla och därmed relationen mer och mer med undvikande och lögner. Självkänslan utvecklas när vi gör saker som vi kan stå för och som vi kan känna genuin stolthet och glädje inför. Det verkar som om du strävar efter att jobba för att kunna respektera dig själv mer och på det sättet få din flickväns respekt och kärlek.

Hälsningar