Mobbning på min arbetsplats

Jag har alltid trivts bra på min arbetsplats och gillar människorna jag arbetar med, men sedan en tid tillbaka så känns det annorlunda. För inte så länge sedan fick vi en ny arbetskamrat; en trevlig kvinna i medelåldern med en lättare CP-skada. Hon anstränger sig för att vara en del av gruppen men möter hela tiden motstånd från dom andra.

Dom andra arbetskamraterna pratar illa om henne och gör sig lustiga på hennes bekostnad. Jag tycker att hela situationen känns obehaglig och jag försvarar henne alltid, men eftersom jag gör detta så har flera av mina arbetskamrater ändrat sitt beteende mot mig, dom mobbar mig inte men jag känner en viss kyla från dom eftersom jag uppenbarligen inte har samma slags humor som dom; alltså att göra sig lustig på andras bekostnad. Vad kan jag göra?


Staffan Carazo svarar:

Tack för din fråga. Det kan krävas integritet att orka gå emot sin arbetsgrupp när man inte instämmer med övriga. Jag antar att din fråga avser hur du skall orka med dina arbetskamraters reaktion på dig när du gjort det?

Om du tycker det är obehagligt tycker jag du kan ta kontakt med din företagshälsovård och be om några samtal kring arbetsmiljön på ditt arbete. Det kan hjälpa mer än du tror att ta sina känslor på allvar och få en seriös interaktion kring det.

Det andra jag tänker på är hur du hanterat saken. Det kan vara svårt att sätta sig ”på kant” med andra även om man känner att man har ”rätt i sak”. Det kan till och med vara så att man blir så spänd och stressad av situationen att det man säger ”kommer ut fel”.

Man bör t.ex. kunna vända sig till sin chef för att ta upp en sådan fråga om man själv tycker det är svårt. Alla är betjänta av en god arbetsmiljö och det är en av din chefs arbetsuppgifter att värna om den. Det finns regelverk och skrifter till stöd för hur man arbetar med dessa frågor. Hur den sociala kommunikationen på arbetsplatsen fungerar är en av dessa aspekter.

Sådana situationer du beskriver kan också uppstå som följd av obetänksamhet i kombination med olika former av stress och brister i ledarskap (värderingar och normer) och/eller hur organisation fungerar i andra avseenden.

Det kan ibland uppstå situationer där människor visar klart olämpliga beteenden eller fäller olämpliga kommentarer utan egentlig avsikt att skada.

Hur man framför korrigerande kritik på bästa möjliga sätt utan att mottagaren behöver känna sig anklagad, skamliggjord eller gå i försvar är också viktigt för att nå en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Med vänliga hälsningar,