Är det depression eller något annat?

Jag är 56 år gammal och frisk, är gift och har ett bra förhållande och inget hemmaboende barn. Har ett meningsfullt jobb. Men sedan en långre tid tillbaka tappar jag sug och blir mer och mer ointresserad av saker som tidigare skulle ge mig glädje, såsom träffa vänner och resa, m.m. Även jobbet som jag tidigare älskade känns bara som en belastning nu.

Jag anstränger mig och klarar mig bra i vardagar och ingen märker något 'konstigt' hos mig förutom min man ibland när jag har små utbrott när det känns för mycket. Jag reagerar starkt för små 'misslyckanden' och får ångest av dessa, också sömnstörningar. Är det normalt? Vad ska jag göra?


Liria Ortiz svarar:

Det är möjligt att du är deprimerad. De svårigheter och de tankar och känslor som du berättar om stämmer ganska väl med hur en depression kan upplevas. Vanliga symtom är en utdragen nedstämdhet, ökade svårigheter att känna glädje och entusiasm, irritation, ångest utan någon påtaglig orsak, problem med sömnen, och bristande matlust.

Jag måste samtidigt vara tydlig med att enbart utifrån ditt brev är det inte möjligt att ge dig ett rakt svar på din fråga om du är deprimerad. Men utifrån det du berättar om hur du har det nu är mitt råd att du kontaktar din vårdcentral och utreder dina besvär närmare.

Depression är en sjukdom som många drabbas av, och ofta utan någon påtaglig orsak. Kvinnor drabbas oftare än män. Men den kan också utlösas av något som hänt. Ibland är en depression en kulmen på en period av påfrestningar av olika slag. Yttre händelser som kan utlösa en depression är familjeproblem, egen eller andras sjukdom, och känslomässiga förluster. Hur är det för dig?

Depression skiljer sig från av vara ”lite nere”. En tumregel är att när en mer ihållande nedstämdhet funnits dagligen under minst två veckor kan det röra sig om depression. Känner du igen dig i detta?

Det är viktigt att vara uppmärksam på att det som framstår som en depression kan vara ett tidigt tecken på en kroppslig sjukdom, exempelvis hjärt- och kärlsjukdom eller brist på sköldkörtelhormon. Så jag påminner dig om att vikten av att du utreder dina besvär närmare med din husläkare.

Om du är deprimerad får du en behandling utifrån hur djup depressionen är. Lätt till måttlig depression behandlas framgångsrikt med kognitiv beteendeterapi eller psykodynamiskt orienterad interpersonell terapi. Du kan läsa mer om de psykoterapiformerna på nätet. Ofta kombineras psykoterapin med läkemedelsbehandling. Du kan också läsa mer om depression här på Psykologiguiden.

Låt oss också resonera om det som händer dig ur ett annat perspektiv. Du reagerar starkt på små ”misslyckanden” och får ångest och sömnstörningar när de inträffar. Hur är det? Har du kanske alltför höga prestationskrav på dig både privat och på arbetet? Och kan det spela en roll för att du är så ”pressad och stressad”, och får ”små utbrott”? Oro och nedstämdhet kan ibland vara en varningssignal om att det uppstått en obalans i livet mellan krav och tillgången till egen tid för att bara vila eller för att njuta av vardagen.

Mitt råd är att du ser över hur det är för dig med detta. Och om du kanske på senare tid rört dig i en riktning mot att du har alltför höga krav på dig, från dig själv eller andra. Ibland kan det vara överraskande effektivt när man hamnat i en period av oro och nedstämdhet att göra en livsstilsförändring och börja ge plats för egen tid, där fokus bara är på att göra saker som roar en och ger en vila.

För mig framstår du också som mycket ensam i det som händer. Du anstränger dig för att klara av vardagen, och verkar inte vilja att någon ska märka något ”konstigt”. Det måste ta mycket kraft av dig. Jag föreslår att du utmanar det förhållningssättet, och frågar dig vad som egentligen skulle kunna hända om du berättade för exempelvis din familj och dina vänner om hur du har det nu. Det är viktigt med stöd när man har det svårt. Att bli lyssnad till. Ha några att dela känslor och tankar med och känna sig sedd och förstådd. I den situation som du är nu kan du kanske också behöva hjälp med praktiska ting i vardagen som att städa eller tvätta under dagar när det är som mest besvärligt.

Du framstår för mig som en mycket kompetent och ansvarstagande person samtidigt som du nu behöver acceptera att du behöver hjälp och andras stöd ett tag och ta hand om dig själv.

Här kan du läsa mer om:
Depression
Olika behandlingsmetoder

Varma hälsningar!