Hur kan jag hjälpa min dödssjuka mamma?

Jag har nyss fått redan på att min mamma har långtskriden elakartad cancer. Läkaran säger att det inte finns något bot, utan det handlar bara om tid hur länge hon har kvar att leva.

Landstinget har erbjudit oss psykologhjälp, men andledningen till att jag vänder mig till er är att det inte fungerar mellan min mamma och den psykologen. Mamma säger att personkemin inte stämmer och att hon inte känner att hon får det stöd hon behöver.

Jag vill så gärna hjälpa min mamma för det behövs verkligen, men jag vet inte vart jag ska vända mig. Det finns så många privata psykologer med olika specialistområden och jag vet inte vilket min mamma faller in under. Så jag vet inte vem jag kan kontakta. Kan ni hjälpa mig?


Jenny Klefbom svarar:

Jag förstår att både du och din mamma befinner er i något av ett chocktillstånd just nu. Det är ett fruktansvärt, och ovanligt definitivt, besked ni har fått av läkaren, och därför blir jag ändå glad över att höra att man har förstått att ni behöver hjälp att hantera sjukdomen även på det känslomässiga planet.

Det är inte ovanligt att man upplever att det inte riktigt stämmer med den första psykolog/psykoterapeut man kommer i kontakt med. Konstigt vore det nästan annars. Det handlar ju om att man ska våga anförtro sina allra innersta känslor och tankar åt personen ifråga, och då har man rätt att ställa höga krav på personkemi. Extra svårt kan det faktiskt kännas när man som ni befinner sig i kris. I en kris är man så oerhört känslig, och är extra beroende av att andra är inkännande och empatiska. Kanske känner man också, i er situation, att det inte finns utrymme för misstag. Det är nu det gäller, och den hjälp ni får måste vara bra.

Det tycker jag att ni har stor rätt att känna. Samtidigt tycker jag också att ni har rätt att få den hjälpen via landstinget, utan några stora kostnader och kanske anpassat även på andra sätt såsom att psykologen kan finnas med vid eventuella sjukhusinläggningar. Därför är mitt förslag att du hjälper din mamma genom att prata med ansvarig läkare om problemet med psykologen, och höra om det finns någon möjlighet för din mamma att få byta till en annan. Det bör inte uppfattas som konstigt på något sätt, utan är en helt naturlig önskan.

Om det däremot uppstår problem, så att ni inte kan få en annan psykolog, eller om ni av någon annan anledning hellre väljer att gå till en privatpraktiserande psykolog, så finns det en del du kan göra för att försöka vaska fram helt rätt person. Dels kan du börja med att söka på psykologer som arbetar med kris och katastrof här på Psykologiguiden, och som har mottagning någorlunda nära din mamma. Läs sedan de enskilda psykologernas presentationer, och försök få en känsla av hurdan personen bakom är. Ring sedan upp dem du fastnar för, och prata en stund i telefon. Berätta om din mammas situation och hör hur de tror att de kan vara till hjälp, t ex.

Eftersom du känner din mamma väl, är det troligt att du på det här sättet kan hitta en person som någorlunda passar henne. Kanske kan du sedan boka tid hos ett par stycken åt henne, så att hon själv kan välja.

Med vänlig hälsning