Är jag ett svin som är våldsam mot kvinnor?

Hej! Jag har varit i ett förhållande i ca 1 år men igår gjorde jag slut, för hennes skull. Jag har märkt att när vi bråkar som vi gjort rätt så mycket den sista tiden, har jag blivit mer eller mindre aggressiv mot henne. Jag har aldrig "slagit" henne men jag har varit hårdhänt, tryckt ner henne i sängen eller mot golvet och skrikit hårda ord och idiotiska saker mot henne.

Det är med en klump i magen jag skriver detta nu, för jag älskar henne så oerhört mycket. Önskar att lösa detta och ta bort denna nya, äckligt skitiga sida från mig.

Hjälp mig! Vart ska jag söka hjälp? För det är exakt det jag behöver! Jag är annars rädd för att bli självdestruktiv då jag själv har hatat sådana män som betett sig såhär mot andra kvinnor.


Jenny Klefbom svarar:

Det är lätt att förstå vilka skuldkänslor ditt beteende har väckt hos dig, med tanke på samhällets syn på män som misshandlar kvinnor. Det är ett beteende som är så pass illa sett att man till och med riskerar att råka illa ut om man blir dömd till fängelse för misshandeln, och det kommer ut på fängelseavdelningen varför man är där.

Därför vill jag trycka på att du ännu inte har slagit din tjej, även om hårdhänthet naturligtvis också kan rubriceras som misshandel beroende på hur hårdhänt man varit, och vilka skador man åsamkat den andre. Men ännu viktigare tycker jag att din inställning är.

Det är en väldigt stor skillnad mellan ditt sätt att resonera, och de flesta kvinnomisshandlares sätt. Visserligen tror jag att det nog är så att de flesta män (och kvinnor) som tar till nävarna känner skuld, och innerst inne vet att det de gör är fel. Kanske också att många skulle vilja ha hjälp med att kunna sluta slå. Men väldigt få talar om sina fel och brister på ett så öppet och självutlämnande sätt som du. Hur dåligt man än mår är tvärtom det vanliga att misshandlare gör allt för att försöka bortförklara eller förminska sitt våld, alternativt att skylla sina handlingar på någon annan. Så låter det inte alls när du skriver: Du tar fullt ansvar, och inser att det du gör är väldigt fel. Och så vill du ju få ett slut på ditt beteende.

Jag vill bara först skriva något om varför man blir en person som misshandlar, för jag misstänker att tankar om det har plågat dig.

När man ser till de män som döms för misshandel så är det tydligt att det inte är någon homogen grupp det är frågan om. Männen kommer från alla samhällsklasser. Misshandel sker inte alls bara under påverkan av droger eller alkohol. Och det finns inte heller något som talar för att kvinnorna som drabbas av misshandeln har så mycket gemensamt. Men en upplevelse som kommer igen i undersökning efter undersökning är att de män som slår, ofta beskriver att de gör det på grund av en känsla av vanmakt. Att slå blir för dem ett sätt att skaffa sig åtminstone en känsla av kontroll, där de upplever att de inte har någon verklig kontroll. Kanske kan man till och med dra lite visdom ur författaren Hjalmar Söderbergs berömda rader: "Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."

Sett ur det här perspektivet blir våldet kanske något man tar till i desperation över risken att förlora den man älskar. Kanske är kärleken också förknippad med känslor av att man egentligen är den underlägsne i förhållandet, och kan bli lämnad för någon bättre vilket ögonblick som helst.

Man vet att våld i förhållanden ofta utlöses av svartsjuka. Och man vet också att många män som slår sina kvinnor också utsätter dem för sexuell dominans av olika slag.

En annan sak man vet är att övergreppen ofta börjar på ett väldigt subtilt sätt, för att sedan bli värre och värre. Det kanske till exempel börjar med att man vill kontrollera vem flickvännen umgås med, eller vad hon får ha på sig. En inkörsport kan också vara att man slår under påverkan av alkohol första gången.

När man väl slagit, blir det inte ett lika stort steg till att slå igen, och så småningom kommer våldet även utan inblandning av alkohol.

En annan sak som har visat sig i vissa undersökningar är att män som slår ofta själva har varit utsatta för någon typ av allvarlig kränkning tidigare i livet. Det behöver inte vara att man själv blivit slagen, men visst är det sannolikt så att om man kommer ifrån en miljö där våld människor emellan har varit ett naturligt inslag, så har man också själv närmare till våldet.

Du kan fundera lite över om något av det jag skriver ovan stämmer på dig. För jag tror att en del av lösningen på ditt problem ligger i att du måste börja förstå dig själv, och varför du har det här beteendet. När du förstår, blir det också lättare att bryta mönstren, och hitta ”mottankar” mot dina aggressiva impulser.

På många håll i Sverige finns speciella mottagningar där man kan erbjuda psykosocialt stöd, eller behandling, för våld i nära relationer. På www.rikskriscentrum.se kan du gå in och söka vilka medlemsorganisationer som är verksamma där du bor.

Vänlig hälsning,