Har jag dyslexi eller koncentrationssvårigheter?

Hejsan, jag är en tjej på 16 år som går 1:an på gymnasiet. Jag har nyligen gjort ett dyslexitest (DUVAN-test) i skolan då jag fick 146p då gränsen på dyslexi låg på 140p. Alltså blev jag inte skickad till grundutredning. Men hon sa att jag kan lida av konsentrationsvårigheter, för att jag svarade rätt i början men fel i slutet av varje del i testet.

Jag märker av detta när jag läser långa texter att jag efter en stund börjar hoppa mellan raderna och måste läsa om meningen några gånger för att förstå den. Jag är även dålig på stava ord rätt och har ett mycket dåligt arbetsminne då jag lätt glömmer bort vad jag nyss har tittat på eller läst. Jag har även väldigt dålig motivation till att plugga och börja ta tag i läxor eller studera inför prov. Jag har också svårt för att hinna läsa textraderna på en film eller tv-program.

Vad tror du att det betyder? För jag vill inte klassa mig själv för att vara en lat elev för jag kan om jag har någon motivation.


Ingrid Gråberg svarar:

Dåligt arbetsminne och koncentrationssvårigheter har starka kopplingar till varandra och kombinationen läs-/ skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter är vanlig. Många gånger är det svårt att avgöra vad som är vad. Är det genuina koncentrationssvårigheter som försvårar läsandet eller är det lässvårigheterna som gör att det krävs så mycket energi att ta sig igenom en text att man lätt tappar koncentrationen efter ett tag?

När läsförmågan fungerar optimalt sker den tekniska delen av läsandet mer eller mindre automatiskt och man kan lägga fokus på att förstå innehållet i texten. För den som har problem med läsningen gäller motsatsen. Det är lätt att föreställa sig hur jobbigt och tråkigt det blir att läsa långa faktatexter när man har fullt sjå att uppfatta enskilda ord och meningar. Då hinner man, precis som du skriver, lätt glömma bort vad man nyss läst och då får man inget sammanhang. Och om man inte förstår vad man läser känner man sig inte så motiverad och lockad till att ta itu med skolarbeten som inkluderar läsning. Det är med andra ord inte så konstigt att man väntar tills sista minuten med att plugga inför ett prov till exempel.

Att skjuta upp jobbiga saker som läxläsning är också typiskt för personer som har problem med uppmärksamheten/koncentrationen. I ärlighetens namn har väl de flesta av oss en tendens att skjuta jobbiga saker framför oss, men vi gör det i olika stor utsträckning.

Alla människor presterar bättre när de är motiverade, det vill säga när vi tycker något är intressant eller roligt. Den som har svårt att koncentrera sig och lätt tappar fokus är dock mycket mer beroende av motivationen. Det gör att skillnaden i prestation kan bli väldigt stor beroende på hur intresserad man är av en uppgift.

Om du i första hand har läs-och skrivsvårigheter eller om ditt största problem är kopplat till arbetsminnet och koncentrationsförmågan kan inte jag avgöra utifrån ett brev. Däremot törs jag nog påstå att allt inte handlar om bristande motivation, för om du bara var lat och struntade i skolan skulle du knappast ha lagt tid på att skriva hit om din situation.

Jag tycker att du ska ta hjälp av dina föräldrar och ställa krav på att få göra en skolpsykologisk utredning i syfte att få svar på vad det är som påverkar dina studier mest; koncentrationssvårigheter eller läs-/skrivsvårigheter.

Du kanske varken har en Uppmärksamhetsstörning/ADD eller dyslexi, men även om en utredning inte landar i en diagnos så hoppas jag att du ska få svar på vilken typ av hjälp du behöver för att underlätta dina studier. Det kanske visar sig att det viktigaste är att du får hjälp att träna ditt arbetsminne. Eller att du får hjälp att planera och organisera ditt skolarbete. Eller att du får tillgång till tekniska hjälpmedel som underlättar läsning och skrivning, till exempel att du får möjlighet att lyssna på texter istället för att läsa dem.

Här kan du läsa mer om:

Inlärningssvårigheter

Dyslexi

Koncentrationssvårigheter

Psykologutredningar

Vänlig hälsning,