Vad kan jag ha för fel?

Symtom: - Räkna saker ett visst antal gånger ex trappor, böcker, cd skivor m.m. - Röra en viss sak ett antal gånger - Göra en sak ett visst antal gånger - Köpa ett visst antal av vissa saker - Ta en viss mängd mat - Kolla tio tals gångar om mobilen är avstängd och dylika saker - Får inte gå på ett visst ställe eller så måste jag hoppa över ett visst ställe. - Får inte göra vissa saker och måste göra vissa saker - Sätta en viss sak rätt på hyllor, bord och dylikt både i butiker och andra ställen (Måste vara exakt rätt)

Jag vill veta vad jag kan göra för att slippa göra alla dessa sakar gång på gång.


Philip Weiss svarar:

Du kan ha s.k. tvångssyndrom. Du beskriver framförallt tvångshandlingar, men ofta besväras man också av tvångstankar.

Först vill jag framhålla att ”ha koll” är något som vi har nedärvt i människans historia. Det är viktigt att man vet var man har sina saker och den personliga hygienen brukar också inbegripas i detta att ha koll. Så min utgångspunkt i svaret till dig är att det är ett ”normalt” beteende men att du har allt för mycket av kontrollerande.

Man tänker sig att det är oro som är ”motorn” i tvånget. Alltså antingen en mer generell oro – så som vissa människor överlag är ängsliga personer som oroar sig för stort och smått. Eller en mer specifik och avgränsad oro för att tex. göra fel och de tänkta konsekvenser ett sådant felaktigt beteende skulle kunna leda till.

När man har utvecklat tvångssyndrom så har man någon gång lärt sig – att om jag gör dessa handlingar (kontrollerande) så minskar oron/ångesten. Detsamma gäller för tvångstankar. I och med att tvångsbeteendena minskar oron så är det så svårt att sluta med tvånget. Tvånget blir förstärkt för det ”lönar sig” kortsiktigt att ha tvång. Långsiktigt tar det tid och begränsar ens liv. Så man kan säga att man utvecklar ett beroende av sina tvångstankar/handlingar. Som det är med allt beroende så måste man sluta med det för att bli fri från beroendets inflytande i ens liv. Det betyder att man måste utsätta sig för den oro som tvånget håller i schack utan att göra tvångshandlingar eller tänka tvångstankar.

Det är givetvis ”lättare” att sluta göra tvångshandlingar eftersom man kan styra s.k. yttre beteenden. Tankar s.k. inre beteenden är svårare att styra och stoppa, men det går det också. När man upphört med sina tvångsbeteenden och vant sig vid den bakomliggande oron så brukar tvångsbeteenden avklinga och försvinna.

Jag har lite kortfattat beskrivit hur en behandling för tvångssyndrom vanligtvis går till. Det jag beskrivit är en Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som jag anser är den metod som är bäst lämpad vid dessa problem.

Jag råder dig att söka hjälp och kontakta en legitimerad psykolog/ - psykoterapeut, som utför KBT, för man behöver guidning igenom den process som jag har beskrivit ovan. Man skall inte behöva dras med så livsbegränsande symtom som du har, hjälp finns att få!

Lycka till!

Med vänlig hälsning!