Min kille misshandlar mig fast jag är gravid

Min kille och jag har varit tillsammans i 7 månader. Dom första månaderna så såg jag inga tecken på att han hade aggressionsproblem, men nu så har han börjat slå mig och hota mig. Dessutom är jag med barn och han vet om det.

Jag trodde inte han skulle skada mig om han fick reda på att jag var gravid men de gjorde han. Och jag är emot abort så jag vet inte hur rätt de är att föda detta barn? Men varje gång han har varit våldsam så börjar han gråta och be om ursäkt, och säger att jag ska sluta trigga han för jag vet om att han har problem.

Alltså, jag vet om att han har det problemet, och han har berättat om sin bakgrund och så men jag vet verkligen inte hur jag ska göra längre...Speciellt nu när jag är med barn, vill inte att mitt barn ska leva i en våldsam miljö. Vad kan jag göra?


Jenny Klefbom svarar:

De beteendemönster som du beskriver hos din pojkvän är mycket typiska hos män som misshandlar kvinnor. Att de undviker att misshandla i början av ett förhållande är till exempel vanligt. Det är ju just i början av förhållandet som tjejen fortfarande har möjligheten att gå sin väg, innan hon har bundit upp sig och investerat en massa känslor i relationen.Först när männen börjar känna sig mer säkra på förhållandet brukar misshandeln starta.

Ibland börjar det med misshandel av mer psykisk karaktär, såsom att mannen vill kontrollera vart kvinnan går, vem hon träffar, vad hon har på sig osv. Helt klart är att en man som väl börjat misshandla sällan nöjer sig med bara det. När misshandeln väl är igång, kommer också nästan alltid andra kränkningar som syftar till att utöva makt och få kontroll som ett brev på posten. Det kan handla om kränkande tillmälen och grova ord, sexuella övergrepp, hot, beskyllningar och anklagelser. Precis så som det verkar vara för dig nu.

Du tänkte att din kille skulle sluta skada dig om han fick veta att du är gravid, men det blev tvärtom. Det förvånar mig inte alls. Graviditeten blir ju för honom ytterligare ett band som håller dig kvar vid honom. Ju säkrare han känner sig på att du inte kommer att lämna honom – ju hårdare kan han gå ut i sin misshandel.

Du tar också upp ett annat klassiskt misshandlarbeteende, nämligen att din kille först slår dig – och sen lägger skulden för misshandeln på dig. För det är ju det han gör när han säger att det är du som ”triggar” igång honom. Det är tydligen, även i hans värld, han som har problem. Men det är tydligen du som ska ta ansvar för, och anpassa dig till, hans problem. Att han ångrar sig och ber om ursäkt ingår också i det spel som kvinnomisshandlare spelar. Utan ursäkterna skulle du förmodligen inte ha stannat kvar så länge som du har gjort. Det är ursäkterna som gör att du fortfarande hoppas på att han en dag ska sluta slå dig.

Att någon har en trasslig bakgrund, hur trasslig den än är, kan aldrig heller vara en ursäkt för att man tar sig rätten att behandla andra illa. Faktum är att många som har haft det tufft i livet gör precis tvärtom, och använder sina erfarenheter till att hjälpa andra. Allt detta sammantaget gör det mycket osannolikt att din kille skulle sluta med att misshandla dig alldeles av sig själv. Det troliga är tvärtom att misshandeln bara kommer att bli värre, i synnerhet om ni får ett barn tillsammans, för då är du ju obönhörligen sammansvetsad för all framtid med din pojkvän.

Du skriver att du är emot abort, och jag vet förstås inte vilka grunder du har för den inställningen. Jag tycker dock att du ska ta mer än den akuta situationen i beaktande när du överväger hur du vill ha det i ditt framtida liv.

Många tjejer tänker att det är de själva som bestämmer sig för att behålla ett barn, och att det därför blir deras barn. Så fungerar det inte. I Sverige så har pappan precis lika stor rätt till sitt barn som mamman. Det kommer alltså bli så att du måste lämna ditt barn till pappan, trots att du vet vilka risker det kan innebära för barnet.

Innan han bevisligen har gjort något farligt eller brottsligt så har du mycket små chanser att begränsa hans rätt till umgänge. Förutom det så kommer du också att vara tvungen att samarbeta med den här mannen kring ert gemensamma barn i minst 20 år framåt. Som det är nu har han bara våldet att ta till som vapen mot dig. När ni har ett barn tillsammans så kommer han också att kunna ta hjälp av lagen för att utöva sin makt och få dig att samarbeta på hans villkor. Ta dig alltså en ordentlig funderare över hur ditt och ditt barns liv kan komma att te sig, när du för all framtid har bundit upp dig vid denne våldsamme man.

En annan, och mer akut, fråga gäller den pågående misshandeln. Både för din egen och för barnets skull måste du omedelbart ta kontakt med socialtjänst och polis, för att få ett stopp på den livsfarliga misshandeln. Det kan låta orättvist, men i lagens mening utsätter du själv också ditt barn för livsfara bara genom att vara i närheten av denna man. Förutom att barnet och du förstås kan skadas så allvarligt att det leder till missfall, finns det också en risk att barnet föds med hjärnskador.

Att utsättas för misshandel under graviditeten är också en mycket ogynnsam grund för barnets anknytningsrelationer, och utgör alltså ett hot även mot barnets framtida psykiska välmående.

Vänlig hälsning,